ÅSIKT

Sossarnas jobbstrategi: att skrämma studenter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sven-Otto Littorin (M): S pratar om att ”avskaffa avktivitetsförbudet” – som var deras egen reform – och något vi redan gjort

I annonskampanjer i kvällspressen skrämmer Socialdemokraterna alla de ungdomar som nu tar studenten. ”Välkommen ut i arbetslöshet” är parollen. Att skrämmas går ju, men verkligheten talar ett annat språk.

Under perioden april 2006 till april 2010 har ungdomars sysselsättning ökat med 54 000.

Arbetskraftsdeltagandet har ökat med 3,3 procent och sysselsättningsgraden har ökat med 1,4 procent.

Samtidigt har arbetslösheten bland unga ökat med två procentenheter – efter den värsta ekonomiska krisen på 80 år och med några år med exceptionellt stora ungdomskullar. ”Vi ger förutsättningar för snabbare insatser till unga arbetslösa som behöver stöd för att komma i arbete och vi avskaffar det nuvarande aktivitetsförbudet”, skriver Socialdemokraterna i sin nya rapport ”Ge Sveriges unga chansen”.

Det är ett utomordentligt förslag. Möjligen kan man tycka att Socialdemokraterna kunde ha tänkt på det när de var i regeringsställning. Men då såg det tyvärr annorlunda ut.

Arbetslösa ungdomar fick ingen hjälp under sina första månader i arbetslöshet. Kommunerna hade ansvaret att ge ungdomar en aktivitet efter 90 dagar. Detta gjorde Socialdemokraterna genom två program: det kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin, som infördes 1995 och 1998. Socialdemokraterna införde med andra ord själva det som de nu, i sin kritik av regeringens politik för unga, kallar ”aktivitetsförbudet för unga”. I själva verket var det Alliansregeringen som avskaffade aktivitetsförbudet genom att införa coacher till arbetslösa ungdomar redan från första arbetslöshetsdagen.

Så vad blev resultatet av Socialdemokraternas ungdomspolitik? Majoriteten av deltagarna hamnade i arbetslöshet efter att de gått igenom ungdomsprogrammet eller ungdomsgarantin. Andelen ungdomar som gick till arbete var runt 40 procent och till studier omkring 15 procent. Det framgår av en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

Den nuvarande regeringen avskaffade kommunala ungdomsprogrammet och ungdomsgarantin. Istället får arbetslösa ungdomar, från dag ett, stöd och vägledning tillbaka till arbetslivet av en personlig coach. Om detta inte gett resultat efter tre månader erbjuds Jobbgaranti för unga. Garantin erbjuder allt från praktik och jobbsökaraktiviteter till kortare utbildning, stöd till start av näringsverksamhet som kortare arbetslivsinriktad rehabilitering.

Regeringen står för en bred jobbpolitik, med över 100 000 nya utbildningsplatser eller insatser i den aktiva arbetsmarknadspolitiken bara i år. En sådan arbetslinjeförbättrar unga människors möjlighet till utbildning och arbete. Det är med aktiva insatser och utbildning vi bäst kan förebygga långstidsarbetslöshet och utanförskap bland unga – inte genom att skrämma ungdomar som nu tar studenten.

Sven-Otto Littorin (M)
Arbetsmarknadsminster