S: Vi tänker stoppa rean på förskolor

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi Socialdemokrater är stolta över landets förskolor och vill att verksamheten ska få möjlighet att bli bättre. Tidigare ökade personaltätheten och barngruppernas storlek minskade. Då fanns ett särskilt riktat statligt stöd för att öka personaltätheten, som vi socialdemokrater införde när vi satt i regeringen. Det stödet tog den borgerliga regeringen bort. Efter 2006 har personaltätheten minskat varje år, och regeringen vill nu överföra resurser från förskolan till en barnomsorgspeng som går till verksamhet med sämre insyn, lägre kvalitet och utan krav på utbildad personal.

I vårt budgetalternativ finns resurser för att kommunerna ska kunna möta krisen och inte göra avkall på kvaliteten i förskolan. Vi vill tillföra tolv miljarder kronor till kommunsektorn år 2011 och 2012. Anders Borg och hans regering prioriterar i stället skattesänkningar. De har framför allt tillfallit männen med de största förmögenheterna och högsta inkomsterna. Samtidigt har 25 000 barnskötare, undersköterskor, lärare och andra anställda i kommuner och landsting sagts upp från sina jobb.

Vi vill skärpa kvalitetskraven på alla förskolor. Kommunala och fristående förskolor ska ha samma villkor och krav på sig. Alla förskolor måste ha väl utbildad personal och följa förskolans läroplan – det är en trygghet man ska ha när man gör sitt val som förälder.

Kvaliteten i välfärden går också före skattesänkningar. Skolinspektionen har i sina inspektioner funnit att ungefär hälften av förskolorna har för stora barngrupper, inte arbetar med att utveckla sin kvalitet och att överlämningarna inte fungerar tillfredsställande. I flera kommuner fanns ingen tillsyn för att kontrollera att kvaliteten höll måttet. Så ska det inte få vara. I borgerliga Stockholm Stad har läget förvärrats snabbt. I de kommunala förskolorna fanns 5,2 barn per årsarbetare 2009 mot 4,6 barn per årsarbetare 2008. Borgarna har i ett svep tagit bort den minskning Socialdemokraterna, Västerpartiet och Miljöpartiet genomförde under förra mandatperioden.

Allt fler arbetar på kvällar och helger. Vi vill att barnomsorgen på obekväm arbetstid ska utökas och vill stärka den med ett riktat statsbidrag så att barn kan få omsorg på de tider det behövs.
Alla förskolechefer ska få en bra utbildning och den ska vara obligatorisk för den som blir förskolechef. Det förslaget röstade den borgerliga majoriteten i riksdagen ned.

Vi vill sätta stopp för att förskolor säljs till underpris! I borgerliga Stockholm har ägare av privata dagis kunna göra enorma klipp. Kommuner ska inte kunna sälja en förskola bara till värdet av möblemanget. Vi vill införa en lag om investeringsskydd så att skattefinansierad verksamhet inte kan reas ut.

I Stockholm kunde ägaren till Kulturkrabaten AB göra en vinst på över 9 miljoner kronor sedan Stockholms stad för två år sedan sålde fyra förskolor för 635 000 kronor. Kulturkrabaten har färre utbildade förskollärare än genomsnittet, större barngrupper och lägre personaltäthet. Men, berättar mamman Kajsa Heinemann, inget av vinsten gick till att förbättra kvaliteten.

Nyligen visade Ekot att Stockholms Stad sålt sammanlagt 25 förskolor sedan förra valet. Granskningen visade att alla hade köpt verksamheterna för en spottstyver, samt att alla hade gjort rejäla vinster. För oss skattebetalare, däremot, har avknoppningarna inneburit en stor ekonomisk förlust – och i flera fall – sämre kvalitet.

Samma krav på öppenhet ska ställas på privata förskolor som på kommunala. Anställda i privata förskolor ska ha samma skydd som offentliganställda när de slår larm om missförhållanden. I det nämnda förskoleföretaget var det föräldrarna som slog larm. Om personalen haft meddelarskydd skulle den utan risk kunnat kontakta media.

När barnen är sjuka ska föräldrarna kunna vara hemma från jobbet utan stor ekonomisk förlust. Därför höjer vi taket i den tillfälliga föräldrapenningen. Vi säger nej till barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag. De tar resurser från förskolan och för över resurser till en omsorg utan krav på utbildad personal och pedagogik. De driver på segregationen. Ofta är det familjer i utsatta områden som tar sina barn ur förskolan och då minskar kontakten mellan familj och samhälle. I Stockholm har förortsförskolor tvingats lägga ned när föräldrarna tagit sina barn ur förskolan för att ta ut vårdnadsbidrag i stället.

Förskolan är en av de verksamheter som svenska folket och föräldrarna har allra högst förtroende för, men det är ändå för barnens skull vi vill satsa på förskolan. Förskolan stärker kunskapsresultaten i skolan, det stärker integrationen, och att barn med olika bakgrund och förutsättningar möts i förskolan stärker solidariteten och förståelsen för andra. Därför är det så viktigt att alla barn får möta pedagoger med goda kunskaper redan när de är små. En förskola med bra kvalitet är en klok investering i framtiden.

Marie Granlund, skolpolitisk talesperson (S)
Peter Hultqvist, riksdagesledamot (S)

Publicerad: