Sms:a i trafiken lika farligt som rattfylla

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Miljöpartiet och Motormännen: Risken för olyckor tjugodubblas när man sms:ar i trafiken

Trots att mobiltelefonanvändning orsakar 10–20 människors död i trafiken varje år, finns i Sverige inget förbud mot att sms:a, surfa eller ringa utan att använda handsfree.
Trots att mobiltelefonanvändning orsakar 10–20 människors död i trafiken varje år, finns i Sverige inget förbud mot att sms:a, surfa eller ringa utan att använda handsfree.

Miljöpartiet de gröna och Motormännens Riksförbund har en sak gemensamt – vi vill öka trafiksäkerheten. En växande trafikfara är våra telefonvanor som följer med in i bilen. Bilförare som sms:ar, surfar och pratar utan handsfree vinglar omkring på vägarna och kan bli livsfarliga för sig själva och alla runt omkring.

Det är ungefär lika farligt att sms:a när du kör som att köra rattfull – reaktionsförmågan hos den som kör blir kraftigt försämrad i båda fallen. Den som sms:ar gör tre saker förutom att köra bilen – tittar på mobilens skärm, knappar in bokstäver och tänker på vad som ska skrivas. Det gör att risken för olyckor ökar upp till 20 gånger.

Olycksrisken drabbar inte bara den som kör, utan även andra bilförare, cyklister och andra som rör sig i trafiken. På en bråkdel av en sekund kan någon mista livet eller bli svårt skadad på grund av att någon annan är ouppmärksam.

För de allra flesta är det självklart att inte köra bil alkoholpåverkad – inte i första hand för att det är förbjudet, utan för att man vet att det är farligt. Medvetenheten om den här nya risken i trafiken är dock inte lika hög. Trygg-Hansas undersökning visar att 44 procent av svenskarna sms:ar ibland i bilen, och mest sms:ar unga bilförare. Det är inte så konstigt – sms är en självklar del i vardagslivet för de flesta unga och man tar med sig telefonvanorna in i bilen. De som tar körkort i dag får veta att sms är livsfarligt i kombination med bilkörning. Men de allra flesta bilförare har inte fått information om riskerna.

Norge, Finland och Danmark har lagstiftning som förbjuder sms:ande och ringande utan handsfree samtidigt som man kör. Trots att mobiltelefonanvändning orsakar 10–20 människors död i trafiken varje år, finns i Sverige inget förbud mot att sms:a, surfa eller ringa utan att använda handsfree. I Europa är det bara Sverige och Albanien som tillåter att man använder mobiltelefonen hur som helst samtidigt som man kör.

Vi uppmanar infrastrukturminister Åsa Torstensson att snarast se över lagen så att det inte längre blir tillåtet att sms:a eller ringa utan handsfree när man kör bil.

Vi uppmanar även offentliga arbetsgivare och privata företag att se över sina policys för bilkörning och användning av tjänstebilen och mobiltelefonen.

Som ett första steg föreslår vi att Stockholms stad inför en policy som tydligt visar att det inte är tillåtet för anställda att sms:a eller ringa utan handsfree under arbetstid och vid användning av tjänstebil och tjänstemobil. Det här skulle skapa nya mer trafiksäkra vanor som också överförs till det privata bilkörandet.

Nya policys på många arbetsplatser skulle direkt öka medvetenheten om denna nya trafikfara. En ny lagstiftning i Sverige skulle dessutom på sikt minska antalet olyckor, förebygga mänskliga tragedier och rädda liv.

Stefan Nilsson

Maria Spetz

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN