Debatt

Bidragsberoendet har ökat under borgarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Maria Larsson (KD) har en märklig form av humor. På Aftonbladet.se:s debattsida (19 juli) hävdar hon att socialbidragen inte har ökat under mandatperioden. Det är en sanning med modifikation. I Socialstyrelsens officiella statistik, som Maria Larsson hänvisar till, framgår det att kostnaderna, exklusive flyktingmottande, har stigit med nästan en miljard kronor i fasta priser sedan 2006 och att tiden man får bistånd för har förlängts. I dag är den genomsnittliga tiden med bistånd över sex månader per år.

Jag är bekymrad över den här utvecklingen. Socialbidrag är ett viktigt skyddsnät i den svenska välfärden. Stödet är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har ekonomiska problem. Det ska betalas ut endast om man inte kan försörja sig på annat sätt, exempelvis genom att man har tillgångar på banken eller att man har rätt till andra former av ersättningar. Stödet ska täcka utgifter som exempelvis livsmedel och kläder och skäliga utgifter för ens boende.

Därför är det allvarligt att fler är beroende av socialbidrag och att tiden i bidragsberoende växer.

Det finns flera orsaker till utvecklingen. Finanskrisen och den utslagning den har bidragit till har förstås spelat roll. Men regeringen bär ett stort ansvar:

Arbetslösheten har ökat snabbare i Sverige än i Europa, trots att vi har drabbats av samma finanskris. Mellan slutet på 2006 och slutet på 2009 ökade arbetslösheten i Sverige med 2,3 procentenheter, medan den i EU27 ökade med 1,5 procentenheter. En förklaring är att regeringen först förnekade att krisen var på väg och därför var sena med att dämpa dess effekter.

Kommunerna har inte fått tillräckligt med stöd för att klara nedgången i ekonomin. Antalet anställda i välfärdssektorerna – oavsett driftsform – har minskat med nästan 25 000 personer det senaste året.

Trygghetsförsäkringarna – sjukförsäkringen och a-kassan – har försämrats.

Sverige har inte råd med fyra år till av stora skattesänkningar på lånade pengar som Maria Larsson och hennes regeringskollegor vill genomföra. Det räcker nu.

Istället krävs det konkreta åtgärder för att skapa fler jobb och skapa ett rättvisare Sverige där färre måste gå på socialbidrag. Vi vill göra det genom att förbättra villkoren för företag så att vi får fler jobb, anställa mer personal i skolor, sjukhus och äldreboenden och genom att förstärka trygghetssystemen.

Vårt mål är att minska andelen som går på socialbidrag med en fjärdedel redan till år 2015, för att på sikt halvera andelen.

Vi kan inte vänta på att genomföra de här förbättringarna. De behövs här och nu.

Ylva Johansson
Välfärdspolitisk talesperson (S)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik