”Jag kan inte ta ett enda andetag själv”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Läs kvinnans brev till Socialstyrelsen

Den 31-åriga kvinnan hålls vid liv med hjälp av en respirator.

I sitt brev till Socialstyrelsen vädjar hon om hjälp att avsluta sitt liv på ett värdigt sätt.

”Vill varken lida eller ruttna bort, vilket det annars kommer att bli”, skriver hon i brevet.

Här kan du läsa det i sin helhet.

Hej!

Mitt namn är NN.

Jag är 31 år, snart 32. Jag har en sjukdom som heter Neuroflbromatos. Jag föddes med min sjukdom men den upptäcktes när jag var 1 år. Jag opererades för min sjukdom när jag var 6 är. Och det var då jag vart förlamad och blev respiratorsbunden 24 timmar/dygnet. Jag kan ej andas någonting själv. Inte ens ett enda andetag. Jag kan ej heller röra mig någonting. /.../

Så länge jag ännu har min kropp och min hjärna i behåll så vill jag avsluta mitt liv så länge det är värdigt. Vill varken lida eller ruttna bort, vilket det annars kommer att bli eftersom det endast är respiratorn som håller mig vid liv. Därför är det min uttryckliga önskan att respiratorn stängs av efter att jag har sövts. För ingen människa i världen kan klara av att kväva sig själv vid vaket tillstånd utan att få panik. Hade jag haft förmåga att, göra detta själv hade jag gjort det.

Jag vill ha svar innan sommaren 2010.

Eftersom lagen inte tillåter dödshjälp så är det lätt att man tar saken i egna händer, vilket inte heller är rätt.

Hjälp sjukvården att hjälpa oss!

Livsuppehållande åtgärder eller dödshjälp?

I debatten definieras aktiv dödshjälp ofta som en handling där patienten får ett medel eller gift som leder till döden.

Socialstyrelsen vill komma ifrån begreppet "dödshjälp" i frågorna som rör livsuppehållande behandling. Socialstyrelsens riktlinjer som finns i dag är från 1992. Riktlinjerna är allmänna eftersom varje patient måste bedömas individuellt.

Bland annat står att:

Alla människor har rätt att

– få bestämma över sitt eget liv

– få bästa möjliga vård

– få dö under värdiga former

Varje patient måste bedömas individuellt i så nära överensstämmelse som möjligt med den enskilda människans egen önskan.

En grundläggande regel är att åtgärder, vars enda syfte är att orsaka en patients död, aldrig är tillåtna – inte ens om patienten själv begär det.

Källa: Socialstyrelsen

Publisert: