Debatt

Vi har inte råd att låta M curla utsläpparna

Debattören: ”Någon annan” kommer inte att fixa klimatutmaningarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Klimatet inte kan vänta på ”någon annan” medan Moderaterna curlar svenska utsläppare. Vi behöver förändring, skriver debattören.
Klimatet inte kan vänta på ”någon annan” medan Moderaterna curlar svenska utsläppare. Vi behöver förändring, skriver debattören.

DEBATT

DEBATT. Klimatet kan inte vänta. Även om utsläppen i Sverige minskar så måste minskningen gå snabbare.

Därför behöver även de omoderna rabatterna för vissa utsläpp fasas ut. Då har vi inte råd med curlingpolitiker som i stället vill ge bidrag till utsläpparna.

I Sverige i dag subventioneras utsläpp genom att vissa sektorer inte behöver betala för sina utsläpp på samma sätt som andra. Det sker genom skatterabatter och särskilda undantag och kan ofta liknas vid oljebidrag till särskilda branscher. Miljöpartiet har under mandatperioden sett till att Sverige tagit flera viktiga steg för att fasa ut sådant stöd.

Vi har exempelvis höjt och indexerat bensinskatten, infört skatt på flygresor, ändrat systemet för bilar och bilförmåner så att de smutsiga bilarna beskattas hårdare, inlett ett bränslebyte som innebär att allt mindre av den bensin och diesel som säljs i Sverige är fossil och drivit igenom förändringar i EU:s utsläppshandelssystem som kommer bidra till sänkta utsläpp i Europa. Om vi ska nå upp till våra åtaganden i Parisavtalet måste vi dock ta fler ytterligare steg i samma riktning.

Det finns nämligen fortfarande stora utsläppare som får rabatt på sin förorening. Det leder till högre utsläpp, lägre skatter och långsammare omställning av samhället.

Vi behöver fortsätta arbetet med översynen av rabatterna genom att nästa mandatperiod ta fram en handlingsplan för hur de kan avvecklas. Det är också en självklar fråga att behandla i blocköverskridande samtal om en bred skatteöversyn. Men redan innan dess kan vi gå vidare med utfasningen av vissa av rabatterna.

De närmaste åren vill vi exempelvis avskaffa de fossila bidragen till gruvnäringen, för uppvärmningsbränslen inom industrin och på fossilt bränsle i kraftvärmeverk.

Dessutom behöver reseavdraget göras om så att de snarare gynnar resande på landsbygden än bilåkande i storstäderna. Det här är förslag som vi bedömer skulle vara politiskt möjliga att få igenom under nästa mandatperiod. Och det handlar om reformer i miljardklassen som kan gynna samhället i stort snarare än enskilda utsläppare.

I teorin ställer ofta partier upp på att avskaffa fossila rabatter. Men i praktiken väljer man i stället att skydda dem.

Genom Moderaternas förslag på att avskaffa flygskatten, sänka bensinskatten och ta bort malusbeskattningen av bilar som släpper ut mest skulle de effektivt motverka den omställning samhället behöver.

Själva kärnan i det moderata bidragssamhället verkar nästan ligga i att just gynna utsläpp.

För några år sedan fanns en debatt om curlingföräldrar. Överbeskyddande föräldrar som gjorde att barnen inte kom rustade till morgondagens vuxenliv.

Nu ser vi i stället en annan oroväckande trend: curlingpolitiker. Överbeskyddande politiker som inte vill rusta Sverige och svenska företag inför morgondagens samhälle och den omställning vi står inför.

Vi kan välja att vara tidigt ut mot omställningen genom att ge företagen incitament för att hitta klimatsmarta lösningar. På så vis kan vi ligga i framkant och bli marknadsledande.

Eller så kan vi välja att streta emot och hålla fast vid höga utsläpp och oljeberoende, genom skatteundantag och andra fossila subventioner. Men då riskerar våra företag att hamna på efterkälken och inte klara konkurrensen.

Moderaternas lösning verkar alltid vara att någon annan, vid något annat tillfälle, och helst någon annanstans, ska göra något för klimatet. Men klimatet inte kan vänta på ”någon annan” medan Moderaterna curlar svenska utsläppare. Vi behöver förändring. Nu.


Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister samt biträdande finansminister


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Miljöpolitik

ÄMNEN I ARTIKELN

Miljöpolitik

Per Bolund

Miljöpartiet

Klimat & miljö

Miljöfrågor

Moderaterna