ÅSIKT

”Rimmar illa med barnets bästa”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Hillevi Engström (M): Rätt till föräldraledighet gäller även Benny

DEBATT Utifrån den kunskap jag har om frågan verkar det orimligt att neka den funktionshindrade pappan möjligheten att vara föräldraledig. Den motivering som familjenämnden i Eskilstuna anger som skäl för att neka möjligheten till föräldraledighet rimmar illa med ambitionen att sätta barnets bästa i främsta rummet. Att kunna vara hemma och ta hand om sitt barn är en självklar rättighet även för en pappa. Ett barn behöver tillbringa tid med båda sina föräldrar för att få en så bra uppväxt som möjligt.

Vi inom Moderaterna tycker det är viktigt att undanröja alla hinder i den offentliga förvaltningen som står i vägen för ett jämställt föräldraskap. Man kan fråga sig om kommunen hade nekat en funktionshindrad kvinna möjligheten att vara hemma med sitt barn och låtit pappan fått ta hela ansvaret? Förmodligen inte. De beslut svenska myndigheter tar har ett högt signalvärde och sätter ofta praxis för hur familjer väljer att organisera sina liv. Därför är det extra viktigt att vi uppmuntrar pappor som vill vara med sina barn och ger dem det stöd de har rätt till.

Dessutom tycker jag att det verkar märkligt att kommunen motiverar att beslutet ”bedöms inte negativt påverka det kommande barnets behov av trygga och goda förhållanden”. Här har man inte beaktat barnets behov av att tillbringa tid med båda sina föräldrar. Regeringen har de senaste åren prioriterat arbetet med att förbättra barnens rättigheter utifrån FN:s barnkonvention. Där slås det tydligt fast att ett barn mår bäst av att båda föräldrar är delaktiga under barnets uppväxt.

Givetvis finns även ett handikapperspektiv på frågan. Detta blir speciellt viktigt när det handlar om en så central sak som möjligheten att kunna vara en aktiv förälder som tar ansvar för sitt barn. Socialtjänstlagen är tydlig på den punkten. Den som inte själv kan tillgodose sina behov ska ha rätt till bistånd och tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Att kunna få assistans för att vara pappaledig borde ligga gott och väl inom denna ambition.

I dag har vi en individualiserad föräldraförsäkring som ger föräldrarna rätt att dela föräldraledigheten mellan sig. Denna rätt ska även Benny ha.

Hillevi Engström (M), riksdagsledamot, talesperson i jämställdhetsfrågor

ARTIKELN HANDLAR OM

Familj