Vi gör inte anspråk på sanningen om Grums

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik om ”Uppdrag granskning” från Nils Hanson

”Uppdrag granskning” anklagas ofta för att svartmåla och vi tar den kritiken på största allvar. Vårt uppdrag är att söka sanningen. Om verkligheten är dystert grå ska den i vårt program inte förvandlas till hopplöst svart. Men vi ska heller inte försköna bilden.

Detta är en fråga som vi ofta diskuterar i arbetet med att utveckla vår journalistik. Den kritiska infallsvinkeln kan lätt bli alltför dominerande under arbetets gång. För att motverka detta har vi infört ett antal kontrollstationer längs vägen, där exempelvis urval granskas och där förmildrande omständigheter lyfts fram.

”Uppdrag granskning” har i flera program de senaste åren tagit upp avfolkningen i glesbygden och de problem det medför. Dessa program har till sin karaktär varit mer skildrande än vad som är brukligt, eftersom utkrävande av ansvar svårligen låter sig göras. Men likafullt har vi haft ett granskande perspektiv. Så även i onsdagens program.

Där tog vi upp de sociala problem som denna samhällsförändring medför. Vi besökte Grums för att belysa detta, men valet stod mellan många kommuner med samma problem.

De negativa sidorna var lätta att hitta. Statistiken för Grums talar sitt tydliga språk: hög ungdomsarbetslöshet, dubbelt så många ungdomar som har skulder till kronofogden än i resten av landet och hög självmordsstatistik.

Men vi visade också upp en annan sida: hockeygymnasiet som faktiskt lockar unga från hela landet, Fritidsbanken som är ett projekt för att minska utanförskapet. Och vi lät flera människor komma till tals och berätta att de trivs i Grums.

De problem som finns kan inte ett enskilt kommunalråd hållas som ansvarig för, och Grums är inte unikt. Därför blev de politiker som medverkade Värmlands regionråd Tomas Riste och landsbygdministern Sven-Erik Bucht.

Jag glad och tacksam för att vårt program diskuteras. Det vore förmätet att göra anspråk på att äga sanningen i en så komplex fråga som denna.

Nils Hanson,

ansvarig utgivare, Uppdrag granskning, SVT

Publicerad: