Debatt

Regeringen tycks mest bråka med riksdagen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Slutreplik från Johan Forssell (M) om sjukförsäkringen

När alliansregeringen tillträdde 2006 var över 200 000 personer sjukskrivna och drygt 550 000 personer förtidspensionerade. 2013 hade antalet sjukskrivna minskat med 40 000 personer och antalet med förtidspension hade minskat med 190 000 personer.

En reform som innebar att 230 000 färre personer var sjukfrånvarande beskriver socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som ett misslyckande. Var och en får bilda sig en egen uppfattning om det. Klart är ändå att det med denna socialdemokratiska retorik i åtanke ska bli intressant att framöver utvärdera den rödgröna regeringens insatser på området.

Just nu befinner sig Sverige i ett läge där sjukfrånvaron ökar i alla yrken och alla branscher – men särskilt bland kvinnor och framförallt i psykiska diagnoser, den vanligaste diagnosen bland sjukskrivna. Detta är viktiga utmaningar att både förstå och utveckla svar för att möta. Moderaterna medverkar gärna i en sådan diskussion.

Men istället för att fokusera på dessa viktiga samhällsutmaningar verkar socialförsäkringsministern mest ägna sin tid åt att bråka med riksdagen. I opposition var Socialdemokraterna alltid tydliga med att riksdagens tillkännagivanden skulle respekteras. I regeringsställning agerar man nu precis tvärt emot sina tidigare utfästelser.

Regeringen, som ofta kallar sig själv för en samarbetsregering, verkar söka öppen konflikt med riksdagen. Det är djupt beklagligt, liksom att den enda skarpa reformen regeringen har aviserat, är att montera ned delar av rehabiliteringskedjan. Istället för att ta bort det som haft effekt borde regeringen lägga sin tid på att utveckla politik för att få bukt med de växande sjukskrivningarna.

Johan Forssell, (M)

Vice ordförande, socialförsäkringsutskottet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik