ÅSIKT

Tryggheten i Sverige måste återupprättas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Stefan Löfven: Landets utveckling måste gå före politiskt taktiserande

Det är dags att tala allvar om vad som står på spel i svensk politik. Vårt samhälle har aldrig varit så utvecklat som det är nu. Vi är en del av en global ekonomi och möjligheterna att resa, ta del av kunskap och kultur från hela världen är större än någonsin.

Men trots vårt samhälles rikedom och den hisnande utvecklingen finns en vikande tillförsikt inför framtiden. De nya möjligheterna kringskärs av grundläggande samhällsbrister som skapar misstro och oro. 400 000 människor har inte ett jobb att gå till och allt fler fastnar i långtidsarbetslöshet, skolresultaten rasar i en ojämlik skola och vården håller inte alltid vad den lovar. Människor ser att samhället sviker. När klyftorna växer mellan människor får vi också svårare att förstå varandra. Det är farligt för ett samhälle.

Jag ser att vi måste jobba hårt för att vi som medborgare ska kunna lita på att Sverige lever upp till våra förväntningar. Jag kallar det för det svenska löftet och det består av tre delar: kunskap, trygghet och jämlikhet. Det ger alla i Sverige möjligheten att leva ett fritt liv i en global tid. Det ligger till grund för regeringens budget och är ett uppbrott från den växande misstron i samhället. Sverige ska i stället bli ett modernt land, ett land som håller ihop och kan blicka med självförtroende mot framtiden.

1. Kunskap. Kunskap avgör människors möjligheter i livet och är samtidigt den globala ekonomins främsta konkurrensfördel. Det är just därför regeringens budget innehåller så stora investeringar i förskola och skola; i mindre klasser, tidiga insatser, skickligare lärare och en jämlik skola utan vinstjakt. Vi påbörjar också ett nytt stort kunskapslyft som ger tiotusentals människor möjlighet att studera på högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning och på så sätt få den kompetens som arbetsgivare efterfrågar och därmed ett jobb.

2. Trygghet. Den viktigaste faktorn för att känna trygghet är att ha möjlighet att försörja sig själv genom ett jobb. Det är därför vi i vår budget gör framtidsinvesteringar i infrastruktur och en aktiv näringspolitik. Vi fokuserar på att ge unga en bra start i livet genom jobb, praktik och utbildning. Vi stärker trygghetsförsäkringarna vid sjukdom och vid arbetslöshet. Vi gör stora investeringar om två miljarder för mer personal i äldreomsorgen och två miljarder för högre kvalitet i sjukvården. Samtidigt som vi påbörjar avskaffandet av den orättfärdiga pensionärsskatten.

3. Jämlikhet. Vi har fortfarande många murar att riva som inte bara stänger inne och håller tillbaka enskilda människor, utan gör hela samhället fattigare när de hindrar människors kraft. Därför förbättrar vi vår budget bland annat jämställdheten; stödjer kvinnojourer och höjer underhållstödet för ensamstående föräldrar och bostadstillägget för pensionärer.

Det är detta som står på spel i budgetomröstningen i morgon. Sveriges stabilitet och utveckling är inte en fråga för våghalsigt spel och taktiserande. Frågan som avgörs är om Sverige ska förslösa dyrbar tid på parlamentariska krumbukter eller utvecklas framåt genom investeringar i jobb, välfärd, miljö och skola.

En av Sveriges främsta styrkor har varit att vi kan ha tydliga ideologiska skiljelinjer, men samtidigt samlas och samarbeta för att ta landet framåt. Därför bör samtliga ansvarstagande partier i Sveriges riksdag förvalta det förtroende de fått av svenska folket, inte för att skapa osäkerhet och fördröjning, utan positiv förändring för Sverige.

Stefan Löfven

ARTIKELN HANDLAR OM