Debatt

EU-migranter har också rättigheter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Fi-politiker: Vi ska verka för att kommunerna följer socialtjänstlagen

I dag är det FN:s internationella dag för avskaffandet av rasism och rasdiskriminering och vi, Feministiskt initiativs rosa kommuner och landsting, vill då lyfta utsatta EU-medborgares situation och många kommuners tolkning av Socialtjänstlagen som leder till att de diskrimineras.

Gruppen utsatta EU-medborgare är ingen enhetlig grupp. Vissa av dem som betecknas som ”EU-migranter” är EU-medborgare utan medborgerliga rättigheter i hemlandet eller värdlandet. Flera av dem är romer, andra inte, och därtill finns tredjelandsmedborgare med visum i ett annat EU-land. Gemensamt för dessa grupper är att den finansiella krisen i södra Europa drabbat dem hårt.

Utsatta EU-medborgare i Sverige befinner sig i ett rättsligt, socialt och ekonomiskt limbo. De har rätt att vara i Sverige i tre månader men förvägras i de flesta kommuner en skälig levnadsnivå med boende, skolgång och vård.

Efter tre månader lämnar många landet men kan återvända kort därefter för att vistas i Sverige under ytterligare tre månader. I praktiken kan människor därmed uppehålla sig i Sverige under ett helt liv med färre rättigheter än papperslösa.

Detta är en rättsvidrig situation som inte minst står i konflikt till socialtjänstlagens demokratiska och solidariska mål. Vistelseprincipen i lagen innebär att varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och att den kommun där den enskilde vistas, ansvarar för stödet och hjälpen. Lagen medger inga undantag och tillåter inte att vistelsen eller rätten till bistånd tolkas olika beroende på den sökandes härkomst, medborgarskap, etnicitet eller liknande.

Den rasism och diskriminering som särskilt drabbar romska EU-medborgare i dag har pågått under en lång tid i Sverige. En historisk tillbakablick visar att Sveriges gränser var helt stängda för romsk invandring, bland annat under andra världskriget då minst en halv miljon romer avrättades i Nazityskland. Fram till 1960-talet tvingades romer bo i läger då de var förbjudna att vara bofasta i Sverige och romska barn tilläts inte gå regelbundet i skola. Malmöpolisens register över romer är ett av de senaste exemplen på den svenska tradition av att behandla romer som andra klassens medborgare.

Det går inte att isolera våra svenska kommuners insatser för utsatta EU-medborgare utan att ta med den historia av rasism riktad mot romer som vi har i Sverige.

I de rosa kommunerna verkar Fi för att diskrimineringen mot utsatta EU-medborgare ska upphöra och för att deras mänskliga rättigheter ska börja verkställas.

Vi menar att kommunerna ska följa socialtjänstlagen 2 kap 1 § och 4 kap 1 § så som de är avsedda, vilket ger utsatta EU-medborgare rätt till bistånd, upp till och med skälig levnadsnivå, på samma villkor som för andra.

Politik som främst fokuserar på att ”hjälpa på plats i hemländerna” blundar för hur samma problem och brister förekommer i Sverige. Naturligtvis måste EU pressa hemländerna att sluta diskriminera, men under tiden måste regeringen och Sveriges kommuner och landsting ta sitt ansvar för att tillgodose rättigheter och behov för alla människor som uppehåller sig i Sverige. Att våra kommuner tar detta ansvar möjliggör en väg ut ur fattigdom och är ett sätt att ta ansvar för att motverka rasismen mot romer och andra utsatta grupper i Europa.

Katerin Mendez, Fi Malmö

Linda Hiltmann, Fi Malmö

Elin Bååth, Fi Gotland

Jonas Halléhn, Fi Umeå

Filip Hallbäck, Fi Umeå

Sissela Nordling Blanco, Fi Stockholm

Anna Rantala Bonnier, Fi Stockholm

Jenny Sandsten, Fi Stockholm

Mona Camara Sylvan, Fi Uppsala

Sarah Svensson, Fi Sala

Beatrice Björkskog, Fi Sala

Sandra Boström, Fi Sala

Margerethe Kuhn-Müntzing, Fi Skåne

Ann-Sofie Ericson, Fi Täby

Tora Lindén, Fi Norrköping

Frida Kullebjörk, Fi Kiruna

Christine Brännvall, Fi Kiruna

Malin Järvinen, Fi Kiruna

Angelica Kauntz, Fi Lund

Pernilla West, Fi Lund

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Tiggarnas situation

EU

Fi, Feministiskt initiativ