Skattepengar ska inte rinna in på privata konton

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från LO om slopandet av rätten till fritt vårdval

Anders Morin från Svenskt Näringsliv skriver (SN) om det så kallade fria vårdvalet, som han i realiteten reducerar till en etableringsfrihet för de privata vinstdrivna välfärdsbolagen. Att Morins perspektiv utgår ifrån välfärdsbolagens bästa är inte så konstigt eftersom dessa ju tillhör SNs uppdragsgivare.

LO har andra uppdragsgivare, det vill säga 1,5 miljoner medlemmar i LO-förbunden. De är anställda inom såväl offentlig som privat välfärdsverksamhet, skattebetalare och brukare av välfärdstjänster. LO är alltså satt att försvara ett bredare intresse än SN.

En rapport från Skatteverket (2012) visar att riskkapitalbolags förvärv av välfärdskoncerner relativt ofta bygger på lånestrukturer som befinner sig i lagstiftningens gränszon. Genom att tumma på kvalitetskrav och bemanningsnivåer har oseriösa bolag skapat ett överskott, som i vissa fall landat i något skatteparadis.

Välfärden står i dag för stora framtidsutmaningar. Istället för att möta växande behov i välfärden med ökade resurser har alliansregeringen valt att sänka skatterna. Detta har lett till en bristsituation som gör att allt fler i dag köper sig privata lösningar, som tar dem förbi köer och över trösklar i välfärdsektorn. Ska vi i klara av att öka resurserna till välfärden och motverka social segregering är en förutsättning att medborgarna känner sig trygga med att deras skattepengar inte rinner iväg till privata konton.

Kjell Rautio,

välfärdsutredare vid LO

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Välfärd