Svepande och osakligt av Troberg

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2015-02-12

Researchgruppen: Det vi gräver i har allmänintresse – som vem som tjänar på näthatet

Anna Troberg väljer att använda sig av samma retorik och osakliga anklagelser som cirkulerat på nätet sedan vi gått ut med att vi har uppgifter om användare på Flashback. När hon kallar oss för ”glorifierat medborgargarde” gör hon sig skyldig till just det som hon på osaklig grund anklagar oss för. Sådana svepande, nedvärderande och felaktiga beskrivningar av en journalistisk verksamhet leder bara till ökad polarisering och för att nivån sänks för de näthatare som driver sina kampanjer mot oss.

Flera har uttryckt oro för att Researchgruppen intresserar sig för att gräva i privatpersoners problem med psykisk hälsa, droger eller sexualitet. För att information ska vara intressant ur ett journalistiskt perspektiv krävs det att informationen har ett allmänintresse och rör personer som innehar maktpositioner eller andra förtroendeuppdrag. Att publicera uppgifter om privatpersoner går inte bara emot pressetiska regler, det är dessutom ointressant.

Vi välkomnar konkret och saklig kritik mot publiceringarna eller vårt arbetssätt, men svepande anklagelser hör inte hemma i en seriös debatt. När offentliga personer kommer med grundlösa påståenden, som att vi har hackat Flashback, gör de sig inte bara skyldiga till rena felaktigheter som inte borde passera ett journalistiskt filter, de ger den våg av hot och anklagelser om lagbrott mer ammunition.

Flera av oss lever i dag under allvarliga hotbilder, med skyddade personuppgifter. På Flashback har uppgifter om ett stort antal privatpersoners familjemedlemmar, bostäder, betyg och andra integritetskränkande detaljer publicerats. När användare vill ta bort inlägg de skrivit meddelar Flashback att de inte går eftersom det strider mot sidans syfte.

Tillsammans med Aftonbladet väljer vi inte bara att granska enskilda näthatare, utan också vilka som tjänar på näthatet.

Samtidigt är det viktigt att förstå vilka som skriver. Näthat är i dag ett stort problem. Än har vi inget juridiskt fungerande system, polisen har inte tillräckligt med kunskap och resurser. Det innebär inte att journalistiken inte ska granska näthatet. Däremot vill vi ta ansvar för vår granskning.

En anklagelse som vi ser mycket allvarligt på är påståendet om att vi inte hanterar källmaterial på ett ansvarsfullt sätt. Att vi uttryckt oss klumpigt på Twitter har vi fått äta upp, bett om ursäkt för vid flera tillfällen, och gått vidare. Tidningar och publicister sitter alltid på känsligt material, men vet vilka uppgifter man bör avstå från att publicera. Därför har vi bearbetat materialet och kontaktat Aftonbladet, som fått ta de publicistiska besluten. När vi som journalistisk verksamhet får material där det står klart att politiker och personer i förtroendeställning har åsikter som de inte kan stå för i offentligheten, är det vår skyldighet att göra journalistik.

Sanna Ristrand

My Vingren

Loan Sundman

Researchgruppen