Debatt

Ditt jobb att förklara för eleverna, Skogstad

Replik från Pernilla Andersson Varga om kraven i skolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Känslan jag får när jag läser Skogstads debattinlägg är att han inte förstår  styrdokumentens struktur och hur de skall användas, skriver Pernilla Andersson Varga.
Känslan jag får när jag läser Skogstads debattinlägg är att han inte förstår  styrdokumentens struktur och hur de skall användas, skriver Pernilla Andersson Varga.

DEBATT

REPLIK. Isak Skogstad skriver att kraven som ställs på dagens elever är omöjliga att uppnå, och vill tillbaka till gamla tider då enbart faktakunskaper räknades och då elever med bäst arbetsminne gynnades.

Han glömmer att dagens kunskapssamhälle kräver mer än att kunna stapla faktakunskaper på varandra. I dag måste man också veta hur de kan användas. Detta skolans kunskapsuppdrag avspeglas i skolans styrdokument.

Skogstad ger en rad exempel på styrdokumentens skrivningar som han anser vara övermaga till exempel att elever skall kunna beskriva ”förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer”, och ”använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt”.

Han förbiser då att dessa skrivningar främst är riktade till ämneslärare i samhällskunskap, med 9–11 terminers universitetsstudier bakom sig. Uppgiften för lärare är ju förstås att för eleverna konkretisera vad skrivningarna innebär, inte bara kopiera dem och lämna tolkningen till eleverna själva – eller till deras föräldrar.

I undervisningen använder lärare självklart ämnesspecifika begrepp (hur skall elever och lärare annars kunna tala om ämnets innehåll?), visar på och tillsammans med eleverna jämför olika samhällssystem, så att eleverna förbereds för examination.

Känslan jag får när jag läser Skogstads debattinlägg är att han inte förstår  styrdokumentens struktur och hur de skall användas. Ämnets centrala innehåll talar om vad undervisningen skall erbjuda eleverna att utveckla kunskaper om (det Skogstad kallar ”fakta”) - kunskapskraven talar om hur eleverna skall kunna använda dessa kunskaper, till exempel göra jämförelser och analysera.

Lärare gör innehållsurval och sedan, genom att bygga upp undervisningen steg för steg, synliggörs kunskapskraven för eleverna genom att lärare visar hur man jämför, hur man analyserar. Det är helt avgörande för elever - i synnerhet för elever med lågt kulturellt kapital – att kunskapskrav explicitgörs i undervisningen, och inte är något som elever ska förstå på egen hand hemma.

Det är som om Skogstad inte riktigt litar på att ämneslärare lär sig bemästra didaktiska förmågor. Det kan vara hans ringa erfarenhet av läraryrket som förklarar hans negativa syn på vad den svenska skolan vill utveckla.

Men jag försäkrar Skogstad att läraryrket är ett intellektuellt och stimulerande yrke där man utvecklas hela tiden.


Pernilla Andersson Varga, ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska (med 23 års undervisningsvana), fil. dr. i ämnesdidaktik. Arbetar som lektor och utvecklingsledare på Center för Skolutveckling i Göteborg Stad


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Skola & utbildning

LÄS VIDARE

Betygskraven i skolan knäcker våra elever

ÄMNEN I ARTIKELN

Skola & utbildning