Publicerad:
Uppdaterad:

Transpersoner kränks i många av EU:s länder

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATTRÖRERNA: Transpersoner hindras från att resa, studera och arbeta inom EU

Den fria rörligheten inom EU gör att det i dag är lättare för medborgare inom EU att resa mellan, flytta till och arbeta i olika medlemsländer.  Det är ett privilegium som följer med ett EU-medborgarskap som många numera ser som självklart och tar för givet. Den fria rörligheten gäller dock inte lika för alla EU-medborgare i praktiken. Transpersoner med pass eller andra id-handlingar som inte reflekterar den egna könsidentiteten och könsuttrycket, stöter ofta på hinder när de vill nyttja den fria rörligheten.

Möjligheten att få sitt juridiska kön korrigerat i ID-handlingar ser väldigt olika ut i de olika medlemsländerna, trots att detta ofta är en förutsättning för att kunna resa, flytta, studera och arbeta i ett annat EU-land. I några medlemsländer kan du ändra ditt juridiska kön på två veckor. I andra länder krävs att du fått en diagnos fastställd vilket förutsätter att du genomgått en psykiatrisk utredning som ibland kan ta upp till flera år. I många länder krävs det dessutom att du genomgår medicinska och fysiska ingrepp, ibland till och med sterilisering, vilket inte är förenligt med Europakonventionen och därmed olagligt.

Transpersoner hindras vidare att fritt röra sig i Europa då ett beslut om könskorrigering i ett EU-land inte nödvändigtvis respekteras i ett annat EU-land. Transpersoner hindras också tillträde till arbetsmarknaden då man inte kan få sin identitet korrigerad i examensbevis, betyg och liknande som ofta är viktiga dokument vid arbetsansökan. Detta medför att transpersoner i EU i praktiken inte räknas som fullvärdiga medborgare och visar på de brister som finns i EU vad gäller de mänskliga rättigheterna. Vi vill se ett EU som är till för alla dess invånare och för alla människor som söker sig hit av olika anledningar. Transpersoner som söker asyl i EU måste få sina asylskäl respekterade och ansvariga myndigheter som tar emot asylansökan måste ha relevanta kunskaper om situationen för transpersoner i de länder som de flyr från.

Feministiskt initiativ menar att det behövs tydligare riktlinjer på EU-nivå för transpersoners rättigheter i enlighet med de mänskliga rättigheterna. 

Ett förebildsland i de här frågorna är Malta, vars parlament den 1 april i år antog en av EU:s mest progressiva lagar för intersex- och transpersoners rättigheter. Den nya lagen gör det möjligt att få sin könsidentitet korrigerad i alla identitetshandlingar och dokument inom 30 dagar genom en skriftlig begäran till Skatteverket. Lagen förbjuder också läkare att göra ingrepp på barn som föds med oklart biologiskt kön, fram tills barnet själv kan ge sitt medgivande. Vi välkomnar Maltas nya lag och hoppas att fler EU-länder tar efter.

Sammanfattningsvis vill Feministiskt initiativ:

Att alla krav för att korrigera juridiskt kön avskaffas, exempelvis tvångssterilisering.

Ge de transpersoner som utsatts för tvångssterilisering under könstillhörighetslagen skadestånd

Avpatologisera transidentiteter, avskaffa krav på diagnos

Inkludera diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck i antidiskrimineringslagstiftningen på EU- och nationell nivå.

Ställ krav på inkludering av transfobiskt motiverade våldsbrott i hatbrottslagstiftningen i samtliga medlemsländer.

Korrigering av juridiskt kön i ett medlemsland ska erkännas av samtliga medlemsstater.

Könsidentitet och könsuttryck måste erkännas som asylskäl av alla medlemsstater.

Inrätta en effektiv och verksam mekanism för att hantera situationer då medlemsländer i EU bryter mot mänskliga rättigheter.

Gudrun Schyman

Gita Nabavi

Soraya Post

Publicerad:
Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN