Debatt

Mer vård i hemmet och mindre byråkrati

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

M: Så vill vi utveckla äldreomsorgen

Foto: TT

DEBATT. Ett starkt och sammanhållet Sverige förutsätter en trygg gemensam välfärd som präglas av ordning och reda. En avgörande del är en tillgänglig äldreomsorg av hög kvalitet. Flera åtgärder behövs för att stärka äldreomsorgen.

Äldre generationers behov och önskemål har under de senaste decennierna tydligt förändrats. Servicehusen började exempelvis byggas med perspektivet att du ska flytta in frisk i tidig pensionsålder, och ha möjlighet till stöd när ditt vårdbehov försämrats. I dag ser vi snarare en utveckling där fler och fler väljer att bo kvar hemma så länge det är möjligt.

I dag använder många äldre också rut-tjänster för att förenkla vardagen, i många fall är det billigare än hemtjänsten. Att det är enklare att få hjälp med lättare insatser tillsammans med att fler och fler bor kvar hemma gör att vi behöver tänka om. Äldrepolitiken behöver utvecklas.

Det handlar om att stärka äldres inflytande och minska administrationen. I dag är det ett för byråkratiskt system som avgör vilka insatser äldre ska få utifrån sitt vårdbehov. Efter ett nationellt utvecklingsarbete kring välfärden kommer vi på Moderaternas partistämma i oktober därför gå vidare med flera förslag kring detta:

En förenklad biståndsbedömning.

I dag får kommunerna erbjuda servicetjänster utan tidigare individuell behovsprövning åt alla personer som fyllt 67 år. Det gäller tjänster så som att byta glödlampor eller göra tunga lyft. Nästa steg att gå vidare med är att möjliggöra för övergripande beslut kring biståndsbedömning för lättare vård- och omsorgstjänster.

Större möjligheter att påverka innehållet i omsorgen.

Äldre, tillsammans med närstående, bör få större möjligheter till att själva påverka vad omsorgstimmarna bör läggas på utifrån egna preferenser och önskemål. Det behövs en lagändring som gör det möjligt för äldre över en viss ålder att själva fördela ett visst antal timmar. Detta skulle medföra större valmöjligheter för äldre, att vi kommer ifrån detaljstyrning samt mindre administration.

En reformerad biståndshandläggning.

I dag har biståndshandläggare ett brett ansvar. Detta kan delas upp i flera roller, där man till exempel kan särskilja bedömningen av vårdbehovet och den konsumentrådgivande funktionen. Det har rapporterats att biståndshandläggare inte hinner med denna uppgift tillräckligt samt att det finns för lite information om olika utförare. För att fler ska få individuell hjälp kring sina valmöjligheter bör informationsansvaret förläggs på en särskild tjänst som kan delge äldre information om olika delar av äldreomsorgen.

En hemtjänst med större vårdfokus.

Många äldre väljer att bo kvar hemma. Det medför att fler har ett vårdbehov i hemmet vilket hemtjänsten i dag inte alltid räcker till för, trots att fler väljer att bo kvar hemma senare i livet. Vård i hemmet måste bli lättare att få och det krävs bättre samarbete mellan kommuner och landsting samt regioner kring vårdtjänster i hemmet från hemtjänst och hemsjukvård.

Vägen framåt kan inte vara detaljstyrning eller ideologiska låsningar. Moderaterna i Stockholm stad tänker därför gå före och arbeta för att förstärka valfriheten i äldreomsorgen med mindre byråkrati, mer vård i hemmet och en reformerad biståndshandläggning där äldre själv får inflytande över insatserna.

Varken som äldre eller som medarbetare i omsorgen ska man behöva känna att system går före människan. Det bör vara lätt och smidigt att söka vårdhjälp, och det ska vara flexibelt att kunna styra vilka insatser man behöver.

Tomas Tobé

Anna König Jerlmyr

Dennis Wedin

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Stockholm

ÄMNEN I ARTIKELN

Stockholm

Moderaterna

Tomas Tobé

Anna König Jerlmyr

Dennis Wedin

Äldrevård

Politik