Nu har vi chansen att stoppa börshysterin

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Svenska folket har tvingats bli aktiespekulanter.

Cirka 200 icke demokratiskt valda gubbar styr de storföretag som styr våra pensioner. Ändå inte ett ord om att svenska folket är kvartalskapitalismens fångar på börsen i valrörelsen.

Det är dags att ta bort AP-fonderna från börsen och förbjuda kommun och landsting att spekulera i aktier.

Det skriver debattören Johan Ehrenberg i dag på Aftonbladet Debatt.

SLUTA SPEKULERA Sluta upp med att rekommendera folk att spekulera i aktier, skriver här Johan Ehrenberg som presenterar en rad förslag på hur regeringen kan stoppa börshysterin.
Foto: BJÖRN ELGSTRAND
SLUTA SPEKULERA Sluta upp med att rekommendera folk att spekulera i aktier, skriver här Johan Ehrenberg som presenterar en rad förslag på hur regeringen kan stoppa börshysterin.

Så fick Sverige den trepartiöverenskommelse väljarna röstade för. S, v och mp styr politiken. Men i överenskommelsen finns märkligt nog inte den kanske viktigaste ekonomiska frågan för löntagarna och småföretagen med, en fråga samtliga tre partier säger sig vara djupt engagerade i. Nämligen bekämpandet av ”kvartalskapitalismen”. Trots att man i dag, med enkla medel, kan göra några rejäla enkla förbättringar.

Spekulationsekonomin handlar i grunden om att pengar som vi tidigare samlade gemensamt har flyttat till börsen där de idag har ”smält bort”. Men vart tar pengarna vägen? Om du köper dyrt och sen tvingas sälja billigt så är det ju någon annan som tjänat på affären.

Ser man hela börsspekulationen så vet vi vem som är vinnare. Makten och ägandet av företagen koncentreras genom börsen. Allt färre äger allt mer – påståendet att svenska folket skulle fått mer makt genom aktieägande är rent nys – löntagarna som helhet blir ALDRIG rikare genom börsspekulationen, bara en mycket liten elit i samhälle tjänar på det.

I dag äger en procent av svenska folket majoriteten av börsen. En ynka procent! Lägger vi till hela fondsparandet äger 16 procent av svenska folket 90 procent av alla aktier.

De stora bankerna kontrollerar idag 800 miljarder av våra fondpengar. Och vem kontrollerar dessa banker? Jo, ett litet antal storägare, framför allt Wallenbergssfären och Handelsbankssfären.

Börssystemets uppgift är att KONCENTRERA kapital till några få händer. I praktiken styrs våra storföretag och våra pensionspengar av 200 gubbar. Fler är de inte.

Och samtliga av dem är ditsatta helt utan demokratiska principer.

Varför steg börsen?

Den svenska börsen började sin bubbelstegring 1979 när den borgerliga regeringen beslutade ge skattestöd till dem som ville spekulera i aktier. (Man kallade det allemanssparande.) Palmes regering 1982 gjorde inget åt det här. Tvärtom har politiken sen dess varit att FLYTTA pengar från långsiktiga offentliga investeringar – framför allt bostadsbyggande – till börsen. 1997 gav en utredning till och med kommuner och landsting rätt att sätta pengar på börsen för att ”spara”. AP-fonderna ska spekulera, försäkringsbolagen ska spekulera, hela pensionsreformen handlar om att flytta pengar till börsen.

Detta är huvudorsaken till att börsen stigit. Ju mer pengar man flyttat dit, desto fler köp av aktier, desto mer ”mäklaraffärer” desto högre priser. Det håller några år. Sen faller korthuset.

Börsen handlar inte om vad företagen är värda eller vilken avkastning aktierna ger. Det finns idag INGEN SOM HELST koppling mellan företagens värde och börsen.

Det finns ingen ”riktig värdering”. Börsen har aldrig varit ”över- eller undervärderad”, när analytiker eller ekonomer påstår annat försöker man egentligen prata bort det faktum att börsen ENBART styrs av spekulation. Priset på en aktie bestäms bara av gissningar kring vad andra är beredda att betala för den imorgon.

Börsen steg alltså för att vi pumpade in hundratals miljarder i den.

Är aktier bäst – på lång sikt?

Hela tiden har analytiker, ekonomijournalister och även politiker – bland annat vår statsminister – ihärdigt påstått att ”aktier ger mer på lång sikt”. Ja, man har till och med motiverat det nya pensionssystemet med att löntagarna nu ska få ”mer pension” än om pengarna istället sparades gemensamt . Detta är helt enkelt inte sant. Av två enkla anledningar.

1. Det är aktieutdelningar som på lång sikt gjort att börsägande varit mer lönsamt än till exempel obligationer. Det handlar alltså om att aktieägarna tagit ut pengar ur företagen i aktieutdelning, men detta är ju möjligt bara så länge en liten elit äger det mesta. Höga aktieutdelningar ges av företagens ägare till dem själva. Om ALLA i framtiden äger aktier och vill ha mer i avkastning än en normal ränta så skulle hög aktieutdelning innebära att storbolagen dränerades. Det går inte.

2. Om man köpte aktier 1919 var man en förlorare 1959. Aktieägandet var en dålig affär. Köpte man 1939 skulle man i stället gjort en ”bra”. Om aktier ska löna sig ”på lång sikt” handlar HELT OCH HÅLLET om timing. Om man köper i ”rätt” fas. Att aktier stigit i 20 år betyder inget för framtiden. Tvärtom, det är bara ett tecken på att pengar flyttats från en annan del i samhället till börsen. För att börsen ska fortsätta stiga måste hundratals nya miljarder pumpas in i systemet hela tiden. Men vem har de pengarna? Jo, den offentliga sektorn och löntagarna. Det vill säga, börsen kan stiga extremt bara om vi fortsättar pumpa upp ballongen. Men vad händer när varken staten eller löntagarna orkar pumpa in mer?

Behöver vi börsen?

Svenska folket har tvingats bli aktiespekulanter genom politiska beslut. Ekonomiskt är det ett konstigt beslut. För svensk ekonomi gick betydligt bättre INNAN vi började sätta in våra pengar på börsen. Vi hade i över 70 år en alldeles utmärkt BNP-tillväxt utan att börsen blev rikare. Offentliga investeringar är viktigare och bättre för ekonomin än börs”investeringar”.

Börsen behövs inte för att ekonomin ska växa, börsens enda funktion är – som varje kasino – att ge vinster till några få och överföra de stora pengarna till kasinots ägare, banken.

Men börsen styr även företagen på ett skadligt sätt:

Kvartalskapitalism d v s att stora företag bara kan tänka några månader framåt, beror på att direktörer och förvaltare ska ”rädda aktiekursen”. Deras egna privata förmögenheter hänger också på att aktierna stiger.

Småföretagen får inga pengar, de som mest behöver utvecklingskapital får varken lån eller stöd när pengarna skjuts in på börsen.

Det krävs 10 000 arbetare för att göra en industri lönsam. Enorma mänskliga kunskaper i allt från produktion, forskning, försäljning och administration. Men det krävs bara en finansspekulant på ett företags finansavdelning för att radera ut miljarder.

De löjligt höga lönerna, eller pensionsavtal som Percy Barneviks, handlar om att ägarna försöker köpa ”de duktigaste spekulanterna”. Hela det sjuka ersättningssystemet, alla dessa miljarder som flyttas till några hundra personer i maktens mitt beror på börssystemet, det skadar hela moralen i samhället.

Ta IT- bubblan. Många ””småsparare” förlorade, våra offentliga tillgångar och löntagarnas pengar försvann. Men de som ägde och byggde upp IT- boomen blev rika. Totalt lyckades ägarna flytta 8 miljarder kronor till sina privata fickor under IT- boomen. ALLA förlorade inte på kraschen. Systemet handlade om att flytta våra pengar till några IT-spekulanter och ”IT-gurus” fickor.

Hur kan börshysterin stoppas?

Regeringen, tillsammans med v och mp har nu ett gyllene tillfälle att vridas utvecklingen. Några enkla beslut kommer att förändra alltihop.

Ta bort AP- fonderna från börsen. Inför istället möjlighet för småföretag och andra utvecklingsföretag att enkelt LÅNA pengar till realränta.(För att motverka spekulation kan ett villkor vara att en del av lånen borgas privat av ägarna.)

Ta bort kommuners och landstings rätt att spekulera.

Använd de offentliga fonderna till offentliga investeringar, idag framför allt bostadsbyggande i allmän regi och ny energi.

Återinför reglering av försäkringsbolagen. Deras miljarder bör ligga i statspapper, inte aktier.

Sluta rekommendera löntagarna att aktiespekulera. Tala istället öppet för att de bäst sparar i statliga realränteobligationer. Alla som INTE VÄLJER i PPM-systemet (och det är en majoritet idag) bör automatiskt få sina pengar placerade i offentligt sparande utan aktier.

Enskilda fonder kan inte vrida börsutvecklingen. Inga nya etiska regler kan påverka, inte ens den mest radikala fackliga fond kan förändra grundproblemet med börsspekulationen. De är alla ”fångar i systemet”. De enda som har makten att förändra är politikerna.

Ta chansen nu när ni har stöd av miljoner löntagare som idag förlorar miljarder.

Våga vägra börsspekulation.

Johan Ehrenberg (Samtliga fakta ovan och uträkningar finns samlade i Ekonomihandboken som just utkommit på Leopard.)

Publicerad: