M gör som Trump – struntar i miljön

Isabella Lövin: Moderaternas miljönedskärningar är lika stora eller större än i USA

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT. För Miljöpartiet är det självklart att klimatfrågan är valets viktigaste fråga. Ytterst handlar det om att vi ska kunna se våra barnbarn i ögonen och säga att vi gjorde allt vi kunde för att ställa om i tid. De kommande åren måste den globala utsläppskurvan börja peka nedåt. Sedan måste vi på kort tid röra oss mot nollutsläpp. Det är ingen politisk åsikt utan ett vetenskapligt faktum.

Samtidigt som flera länder är beredda att gå före i klimatfrågan, så finns det andra som vill rulla tillbaks utvecklingen. Utvecklingen i USA oroar, där stora nedskärningar på miljöarbetet genomförts samtidigt som man åter satsar på kol och olja.

I Sverige står sju partier bakom världens mest ambitiösa klimatlag och klimatmål. Det är bra, men när det kommer till att genomföra beslut som verkligen minskar utsläppen så vill flera partier skjuta detta på framtiden. Det har vi inte tid med.

Moderaterna är ett sådant exempel. M står bakom klimatlagen och klimatmålen. Samtidigt vill de skära ner investeringar i miljö- och utvecklingspolitik i Sverige och internationellt med närmare tio miljarder kronor.

Faktum är att många av de miljönedskärningar som M föreslår är lika stora eller större än den amerikanska administrationen nu gjort i USA:s miljöarbete.

När Trump-administrationen skär bort 2,4 miljarder dollar från det amerikanska Naturvårdsverket motsvarar det 31 procent i nedskärning, medan M vill skära 32 procent på det svenska Naturvårdsverket. M vill skära bort 87 procent av satsningarna på energieffektiviseringar, den amerikanska regeringen 70 procent. M vill skära bort 94 procent av lokala klimatinvesteringar, i USA skär man 100 procent.

Här är listan på moderaternas nedskärningar på miljö och klimat:

 1. Klimatinvesteringar -94%
  Moderaterna vill skära ner 1,6 miljarder på de lokala klimatinvesteringarna, som bland annat går till biogas och cykelbanor runt om i landet.

 2. Naturvårdsverket -32%
  Moderaternas vill skära ner 188 miljoner kronor på Naturvårdsverket, en central myndighet för att genomföra miljö- och klimatpolitik.

 3. Miljöövervakning -21%
  Moderaternas vill skära ner 87 miljoner kronor på miljöövervakningen, som är viktig för att vi snabbt ska kunna upptäcka försämringar och därefter agera.

 4. Energieffektivisering av bostäder -87%
  Moderaterna vill skära ner 870 miljoner kronor på energieffektiviseringar och renovering av lägenheter. Att genomföra sådana upprustningar, inte minst i miljonprogrammen, är viktigt både för att minska utsläppen från uppvärmning och för skapa en bättre boendemiljö.

 5. Skötsel och förvaltning av skyddad natur -48%
  Moderaterna vill skära ner 605 miljoner kronor på att skydda naturen. Naturreservat och nationalparker behöver förvaltas och skötas, för att bevara biologisk mångfald och ge ovärderliga naturupplevelser.

 6. Utbyggnad av järnvägen -0,5%
  Moderaterna vill skära ner 645 miljoner kronor på utbyggnad av järnvägen, som är viktig för att människor ska kunna resa på ett klimatsmart sätt. M säger samtidigt nej till att investera i riktiga höghastighetståg.

 7. Bistånd -8,2%
  Moderaterna vill skära ner 3,4 miljarder på det svenska biståndet. Biståndet är viktigt för utveckling i världen, men också för att bidra till en grön utveckling av infrastruktur och energi. M har sagt att just klimatfonderna inte bör prioriteras inom biståndet.

Inom samtliga dessa områden finns likheter mellan den politik som just nu förs i USA, och den politik som M går till val på att genomföra i Sverige. Jag är orolig för att Sverige om sju månader kan ha en regering som skjuter klimatpolitiken på framtiden. Det skulle vara negativt både för miljön och för Sveriges konkurrenskraft.


Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet de gröna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33
Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM