Debatt

Frankrikes Ambassadör: Därför ingriper Frankrike i Mali

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Vi har stöd av FN, afrikanska organisationer och av våra partners i EU, däribland utrikesminister Carl Bildt.

Jean-Pierre Lacroix.
Jean-Pierre Lacroix.

Sedan flera månader ockuperar islamistiska väpnade grupper norra Mali. De har tvingat på folket ett terrorvälde som i alla avseenden liknar det som infördes när talibanerna hade makten i Afghanistan. De förnekar befolkningen, i synnerhet kvinnorna, de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, de använder sig av medeltida kroppsstraff som amputeringar och de förstör ovärderliga kulturarv, exempelvis i Timbuktu. De här grupperna är inte bara extrema och fanatiska i sin ideologi, de stödjer också öppet terrorism, särskilt i Frankrike och i Europa, och de har nära band med organiserad brottslighet, bland annat med knarklangare som är mycket aktiva i regionen. En stor del av deras ekonomiska resurser kommer från droghandel.

Världssamfundet har reagerat på situationen och fattat nödvändiga beslut för att kunna komma med ett kollektivt svar på denna utmaning. På begäran av Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap och Afrikanska unionen godkände FN en afrikansk styrka för att hjälpa Mali att avsluta ockupationen i norra Mali. Europeiska unionen har i sin tur beslutat att ge stöd till utbildning och omstrukturering av Malis armé. Men genomförandet av de här besluten har tagit tid, förmodligen för lång tid.

Väpnade grupper har utnyttjat tiden till att försöka invadera södra Mali och ockupera huvudstaden Bamako. Det är därför attacken inleddes de senaste dagarna . Och det är därför Mali har begärt akut militärt stöd från Frankrike. Frankrike har reagerat positivt på begäran och är det enda land som har resurser som snabbt kan mobiliseras i denna del av världen.

Om inte Frankrike hade reagerat, är det troligt att väpnade grupper snabbt skulle ta kontroll över resten av Mali. Konsekvenserna skulle ha blivit tragiska för Mali och för hela Afrika och Europa. En hel befolkning skulle underkastas en tyrannisk och obskyr ordning och en fristad för terrorister skulle skapas mindre än 200 mil från Europa, med ett ökad hot mot vår kontinent som konsekvens.

Frankrike agerar i enlighet med internationell rätt, på begäran av det attackerade landet och i enlighet med resolutioner från Säkerhetsrådet, som uppmanar alla stater att stödja Mali i återupprättandet av suveräniteten över hela sitt territorium. Frankrike har fått stöd av FN, afrikanska organisationer och av sina partners i Europeiska unionen, däribland Sverige genom utrikesminister Carl Bildt. Flera länder – USA, Kanada, Storbritannien, Belgien, Danmark - bidrar med hjälp till insatsen, framförallt med logistik, och fler länder planerar att göra det.

Afrikanska trupper kommer att ingripa under de närmaste dagarna till stöd för Mali.

Det är varken Frankrikes roll eller vilja att stanna i frontlinjen i Mali. Frankrikes insats, som var ett akut svar på en krissituation, måste nu förlängas genom att snabbt sända en afrikansk styrka. Det behövs ett snabbt stöd, finansiellt och logistiskt, till den afrikanska styrkan och den maliska armén. Den militära insatsen måste också kompletteras med stöd till demokratiska instutiotioner i Mali och med en politisk lösning för att möta förväntningarna från befolkningen i norr. Det kommer bland annat att ske med hjälp av ökat humanitärt bistånd till landet som är ett av de fattigaste länderna i Afrika. Mali behöver en stark internationell mobilisering under de kommande månaderna.

Jean-Pierre Lacroix

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt