Fler måste jobba mer om Sverige ska lyckas

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik: Socialdemokraterna svarar på debattartikeln "Rädda jobben - lagstifta inte om rätt till heltid"

Ska rätt till arbete och egen försörjning gälla män i första hand? Det är slående hur det alltid går att ordna heltidsjobb på arbetsplatser med många män. Arbetsplatser där kvinnor huvudsakligen ­arbetar – på vårdavdelningar, i hemtjänsten, i köpcenter, livsmedels­affärer och inom hotell- och restaurang bärs upp av deltider. 

Cirka 66 procent av ­alla sysselsatta kvinnor i ­åldern 20–64 år jobbar heltid och 34 procent deltid. Motsvarande andelar för männen är 89 respektive 11 procent.

Tyvärr finnas det inga tecken på att deltiderna inom kvinnodominerade yrken är på väg att minska. Det torde vara en bra investering för arbets­givaren att inrätta heltidstjänster som norm. Medarbetarna känner sig tryggare och trivs bättre. Kostnaderna för sjukskrivningar och vikarier minskar därmed. Effektiviteten och trivseln på jobbet ökar.
 

Vi vill att heltid ska ­vara en rättighet och deltid en möjlighet. Vi ser helst att arbetsmarknadens parter – som känner den egna branschen bäst – kommer överens genom kollektivavtal. Här finns många goda exempel att använda. Dalarna blev till exempel först i Sverige med att teckna kollektivavtal om att nyanställningar och återbesättning av tills­vidaretjänster ska ­vara heltider.

Om inte den goda viljan finns är vi socialdemokrater beredda att lagstifta. Det betyder inte att deltidsjobben försvinner.

Även fortsättningsvis kommer det att finnas ­behov av sådana.

Men ska Sverige kunna konkurrera på en global marknad och ha höga ambitioner för välfärden – måste fler jobba mer och längre. Så enkelt är det.

Ylva Johansson

Arbetsmarknadspolitisk talesperson (S)

Publicerad: