Debatt

Företagare jobbar mest men har minst semester

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Höga skatter och regelkrångel äter upp ledigheten

Allt fler förväntas arbeta på sin fritid, både bland anställda och företagare. Semestern blandas ut med allt mer jobb, menar debattörerna.
Allt fler förväntas arbeta på sin fritid, både bland anställda och företagare. Semestern blandas ut med allt mer jobb, menar debattörerna.

Tidigare i sommar uppstod en omfattande debatt kring att sjuksköterskorna i Halland erbjöds 30 000 kronor i bonus för att arbeta under sommaren. Kritikerna menade att alla behöver sin semester. Men om alla behöver sin semester, varför glömmer vi bort företagarnas vardag?

Den genomsnittliga företagaren arbetar 340-380 timmar mer per år än den genomsnittlige anställde. Skillnaden motsvarar tio arbetsveckor per år, nästan lika länge som sjuksköterskorna i Halland blev ombedda att arbeta extra. Men företagare får ingen bonus för sin möda. Den genomsnittlige företagaren tjänar 160 kronor per timme före skatt och arbetsgivaravgift, jämfört med 220 kronor för den genomsnittlige anställde. Dessutom är företagarnas inkomster mycket mindre säkra än arbetstagarnas, och varierar därför kraftigt från år till år.

Tyvärr har det nästan blivit tradition i svensk politik att blunda för företagares svårigheter, eller rent av att avfärda företagarna som exploatörer av sina anställda. Verkligheten ser annorlunda ut. Företagare skapar inte bara de arbetstillfällen som vi är beroende av, utan statistiken från Eurostat visar att de också är den hårdast arbetande yrkesgruppen i landet.

Medan de anställdas löner definieras i anställningskontrakt är företagares inkomster betydligt mindre stabila. Om exempelvis konjunkturen försämras och en verksamhet får svårigheter, är ofta den första åtgärden för företagaren att minska sin egen inkomst för att verksamheten ska överleva. Även i en internationell jämförelse står de svenska företagarna ut som ovanligt arbetsamma. Svenskar i allmänhet arbetar färre timmar än man gör i Storbritannien och USA, men företagarnas arbetsbelastning är högst i Sverige.

Företagares självuppoffring och hårda arbetssituation lyfts sällan fram. Inte heller diskuteras att de sociala trygghetsnäten, exempelvis föräldra- och sjukförsäkringarna, är uppbyggda för anställda och i många fall inte kan utnyttjas av företagarna. Kanske är det en diskussion som vi borde ta?

Den genomsnittlige företagaren i Sverige arbetar lika mycket som en heltidsanställd som helt skulle välja bort sin semester. Och då räknar vi också med deltidsföretagare i jämförelsen. Skillnaden skulle bli ännu större ifall bara heltidsföretagare jämfördes. Det innebär inte att vi aldrig ser företagare njuta av stranden under sommaren, men däremot att många företagare får den möjligheten enbart genom att arbeta extra många timmar under resten av året.

Företagare är verkligen inga offer. Det krävs talang, en god affärsidé och många års hårt arbete för att lyckas skapa ett framgångsföretag. Men de drygt 400 000 företagare som finns i Sverige får det extra svårt, eftersom höga skatter och regelkrångel sätter käppar i hjulet för dem. Varje år kräver myndigheterna exempelvis in 100 miljoner blanketter från de svenska företagarna.

Om svenska företagare fick lite lättare regelbörda och skattebörda skulle de kanske kunna få mer tid över för fritid och semester. Skulle inte de också må bra av det som anses vara en rättighet för resten av samhället.

Lars Jagrén

Nima Sanandaji

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt