Debatt

Slopad fastighetsskatt ger färre barn

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Bo Malmberg: Huspriserna stiger och unga har inte råd att skaffa familj

ensam på gatan? Den omedelbara följden av en sänkt fastighetsskatt blir att priset för småhur stiger. För att kunna köpa sig ett hus kommer unga barnfamiljer tvingas ta ännu större lån och därmed större risker. När utgifter och skatter är betalda kommer de unga att ha ett mycket begränsat ekonomiskt utrymme kvar. Därmed blir familjebildningsprojektet allt mindre attraktivt, skriver debattören.
ensam på gatan? Den omedelbara följden av en sänkt fastighetsskatt blir att priset för småhur stiger. För att kunna köpa sig ett hus kommer unga barnfamiljer tvingas ta ännu större lån och därmed större risker. När utgifter och skatter är betalda kommer de unga att ha ett mycket begränsat ekonomiskt utrymme kvar. Därmed blir familjebildningsprojektet allt mindre attraktivt, skriver debattören.

Den åldrande befolkningen är ett av Europas största framtidsproblem. Runt om i Europa ligger födelsetalen på rekordlåga nivåer. Om inte barnafödandet ökar går många länder mot en krympande befolkning. Det som behövs i Sverige och andra länder är därför en politik som gör det enklare, inte svårare, att bilda familj.

På denna punkt är jag och kristdemokraternas partiordförande överens. Liksom Göran Hägglund ser jag välfungerande familjer som grunden för ett välfungerande samhälle. Ett av de viktigaste syftena med all politik bör därför vara att fungera som ett stöd för dagens och framtidens familjer.

När det gäller fastighetsskatten har Kristdemokraterna svikit denna huvuduppgift.

Genom att förespråka att fastighetsskatten ska tas bort går man i bräschen för en politik som kommer att leda till lägre barnafödande.

Den omedelbara följden av en sänkt fastighetsskatt blir att priset för småhus stiger. Det är alla bostadsexperter eniga om. För att kunna köpa ett småhus kommer därför unga barnfamiljer att tvingas ta ännu större lån än idag. Risken är också att de kommer att få betala högre räntor eftersom Riksbanken ser den snabba prisökningen på småhus som ett inflationshot. Ska bortfallet av skatteintäkter finansieras kommer det också högre att slå på inkomstskatterna.

När bostadsutgifter och inkomstskatter är betalda kommer de unga att ett mycket begränsat ekonomiskt utrymme kvar. Resultatet blir att familjebildningsprojektet kommer att framstå som allt mindre attraktivt för unga människor.

Kanske är det något som man skulle kunna klara men de ekonomiska uppoffringarna skulle bli så stora att många kommer att tveka. Kommer man verkligen att kunna få ett bra familjeliv om det krävs två personer som jobbar mer än heltid för att finansiera småhusdrömmen?

Samtidigt kommer utbudet av småhus på marknaden att minska.

När fastighetsskatten avskaffas blir det ju nästan gratis för 40-talisterna att bo kvar i hus som inflationen har gjort skuldfria. Vad finns det då för anledning att ge utrymme för unga som vill bilda familj?

Under hela historien har det varit de äldres uppgift att maka sig åt sidan när det är dags för en ny generation att bilda familj. I bondesamhället kunde detta skötas genom en direkt överenskommelse mellan den unga och den äldre generationen. I utbyte mot att man lämnade över gården fick man löfte om ett omhändertagande under ålderdomen. Denna typ av uppgörelser finns inte längre. Istället behövs det andra signaler, t ex en fastighetsskatt, som stimulerar generationsskiften.

För det är ju så att ingen tvingas från sitt hus av fastighetsskatten. Det som händer är istället att fastighetsskatten får vissa att inse att man kan få en bättre ekonomi och kanske ett mer passande boende genom att sälja villan.

Denna signal vill nu Kristdemokraterna och den borgerliga alliansen ta bort!

Att fastighetsskatten verkligen stimulerar familjebildning visas av internationell statistik. I länder där en fastighetsskattens andel av BNP är mindre än 0,5 procent föds det i genomsnitt 1,4 barn per kvinna. I länder där fastighetskatten andel är högre, mer än 1,5 procent av BNP, är fertiliteten 1,8 barn per kvinna. Sverige ligger idag nära den fertilitet som finns i länder med hög fastighetsskatt. Genomförs alliansens riskerar barnafödandet att minska med 20 procent.

Det innebär 20 000 färre födda barn per år i Sverige. Är detta en utveckling som Göran Hägglund skulle se positivt på?

Men även barnfamiljer betalar ju fastighetsskatt? Varför skulle inte ett borttagande av denna gynna dem? Svaret är att de pengar som inte tas in på fastighetsskatt måsta tas in på något annat sätt: ”Den kronan som används till sänkt fastighetsskatt är en krona som inte kan användas till sänkt inkomstskatt” sa Fredrik Reinfeldt på Moderaternas stämma 2005. Vill man skydda barnfamiljerna från effekten av fastighetsskatten är det bättre att höja barnbidragen.

Frågan till Göran Hägglund är alltså: Vad är viktigast, de välbeställda villaägarnas röster eller framtidens barnfamiljer?

Dagens debattör

Bo Malmberg 48 år, Stockholm Forskningsledare Institutet för framtidsstudier

Bo Malmberg

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt