ÅSIKT

Låt de sjuka röka hasch

DEBATT

Jyrki Seppälä: Det är medicin för personer som lider av fibromyalgi

1 av 2

Fembarnsmamman Marie Stenhoff tvingas krypa in i en fängelsecell i sex månader. För att ha använt cannabis som medicin för sin fibromyalgi.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

"Det är fruktansvärt orättvist. Det handlar inte om knark eller missbruk. Jag försöker lindra en kronisk sjukdom som det inte finns någon hjälp för", har hon deklarerat i media.

Men Högsta domstolen var kallsinnig i sitt utslag den 19 januari då man vägrade att ta upp ärendet och gick på Göta hovrättslinje. Marie Stenhoff ska fängslas. Punkt slut.

Det är en politik in absurdum när en sjuk människa döms till fängelse för något som hon anser är den hittills enda verksamma medicinen.

Marie Stenhoff, 48, är fembarnsmamman från Småland som i mer än 25 år lidit av fibromyalgi, en sjukdom som ger muskelvärk, trötthet och yrsel. Hon har under alla år prövat olika behandlingsmetoder - utan framgång. Ända tills hon i Danmark 2003 kom i kontakt med en engelska som framgångsrikt behandlar sin fibromyalgi med cannabis.

Hon provade. Rökte tre bloss och upptäckte för första gången något som gav henne lindring.

- Efter fem minuter var värken borta och musklerna helt avslappnade, det var underbart, berättade hon i Aftonbladet för ett år sedan.

Hon tog hem några fröer och satte i gång en odling hemma i Småland. Kände att hon äntligen hittat medicinen som kunde ge henne ett drägligt liv.

Ända tills polisen kom, tog växtplantorna i beslag och förde henne till Eksjö tingsrätt som dömde henne till sex månaders fängelse. En dom som senare Göta hovrätt i Jönköping fastställde och som HD inte tog upp till prövning.

I domskälen från tingsrätten den 20 oktober 2004, vilka fastställdes av hovrätt och nu senast av HD, heter det: "Marie Stenhoff har inte haft erforderliga tillstånd. Hennes befattning med cannabisharts och växtdelarna från cannabis sativa-plantor är därför olovlig. Marie Stenhoff har berättat hur hon använde de olika preparaten hon framställde för att dra nytta av deras narkotiska effekter i syfte att lindra sin smärta. Sådan användning är att betrakta som missbruk."

Själv säger hon att hon inte har något att skämmas för: "Jag har aldrig mått så bra." Men i domstolens formulering förvandlas "lindra sin smärta" till "missbruk", trots att Marie Stenhoff aldrig missbrukat någonting och är tidigare ostraffad.

Men i fängelse ska hon, sjuka fembarnsmamman Marie Stenhoff, för några marijuanaplantors skull som hon använt som medicin. Det är ingenting mindre än en skandal och ett rättsövergrepp som kommer att gå till historien.

Fram till 1930 var hanteringen av hasch helt laglig i Sverige. Det var till och med klart uttryckt att extrakt av cannabis skulle finnas i lager i landets apotek. Och ända in på 50-talet gavs cannabis som läkemedel till barn med kikhosta, som läkemedel mot astma och liktornar och som lugnande medel vid bland annat delirium tremens.

Kanske kan man säga att hetsen mot cannabisrökare började 1937 efter att USA:s kongress godkänt den så kallade Marihuana Tax Act. Då inleddes en besinningslös jakt på allt vad cannabis hette, vilket fick återverkningar på odling och användande av hampa i framför allt Nordamerika och Europa. I ett slag lyckades man glömma att Cannabis sativa är en kulturväxt som odlats och utnyttjats av mänskligheten i årtusenden, både för sina fibrer, sin bevisat medicinska verkan och som njutningsmedel.

Faktum är att de äldsta kända fynden som påvisar bruket av hampa går tillbaka ända till cirka 40000 år f Kr.

Till sist bör noteras att denna artikel inte vänder sig mot polisen. Det är riksdagen och politikerna som i grunden gör fel när de ger polis och domstolar repressiva uppdrag i frågor som ytterst är av social, medicinsk, emotionell, kulturell och psykologisk natur. Och i det sammanhanget kan man verkligen fråga sig var Sveriges läkarkår hukar?

I vilket fall som helst är det hög tid för Sveriges lagstiftare och politiker att ta sig i hampan.

Jyrki Seppälä (50 år Frilansjournalist Borås)