ÅSIKT

Vi måste stå emot vinstlobbyn, Löfven

Kravet inifrån S: Att begränsa välfärdsföretagens vinster är en fråga om demokrati

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Människor har omvandlats till kunder och välfärden en slags butik. Tyvärr har inte vårt parti i alla avseenden orkat hålla emot, skriver fem S-riksdagsmän. Lars Stjernkvist, tidigare partisekreterare och kommunalråd i Norrköping, är en av dem i partiet som uttalat sig mot ett vinstförbud. Bilden är ett montage.

DEBATT. En betydande majoritet av svenska folket är enligt skilda opinionsundersökningar starkt kritiska till de vinstuttag som görs i den gemensamt finansierade välfärden.

I våra egna enkla opinionsmätningar, att tala med människor, är det i princip omöjligt att finna någon som tycker det är rätt att skattemedel avsedda för vård, skola och omsorg tas ut som vinst.
Lika upprörande är den spekulation som sker i värde kring exempelvis skolor som säljs med jättevinster i förväntan på nya vinster. När starka marknadsinslag tillåts verka inom den gemensamma sektorn så undanträngs demokratin. Det var just demokratin samt längtan efter jämlikhet och solidaritet som byggde välfärden. Men allas frihet ökade enormt när reformeringen och utbyggnaden av utbildningssamhället ägde rum. Så var det också med vården och omsorgen. Ibland var det tydliga konflikter mellan vänster och höger kring utbyggnaden av det gemensamma. Skatter och fördelning är typiska konfliktfrågor. Och det fanns en betydande enighet om demokratin som princip för den gemensamma sektorn.
Det var en politisk mittenposition som definierades av socialdemokratin.
Nyliberalismens framgångar har tryckt tillbaka demokratin på en rad områden.

Privatiseringar och marknadstänkande har översvämmat det gemensamma. Människor har omvandlats till kunder och välfärden en slags butik. Tyvärr har inte vårt parti i alla avseenden orkat hålla emot. Högern har i stället fått definiera vad som är mitten i svensk politik.

Den strid som nu finns kring vinster i välfärden är avgörande viktig om demokratin ska återta en del av förlorat territorium, eller om marknaden ytterligare ska flytta fram sina positioner.

Vi tror nämligen inte att privatisering av verksamhet och ”kundval” är slutmålet. Nästa steg blir att tillåta privat finansiering för att förbättra servicen för den enskilde.

Då inträder vi vägen tillbaka mot ett tydligare klassamhälle.
Därför är frågan om vinster i välfärden viktigare än möjligheten att tjäna pengar på välfärd.

I grunden är det en fråga om demokrati och makt. Vem ska bestämma över våra gemensamma angelägenheter. Det är därför nödvändigt att vårt parti orkar stå emot de mäktiga kapital- och lobbyintressen som nu mobiliserar med full kraft.


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.