Debatt

Inför zonförbud – porta de kriminella

Anna Kinberg Batra: Polisen måste kunna stoppa personer från att begå brott

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Polisen behöver bättre verktyg och förutsättningar att kunna göra sitt jobb, skriver Anna Kinberg Batra.
Polisen behöver bättre verktyg och förutsättningar att kunna göra sitt jobb, skriver Anna Kinberg Batra.

DEBATT

DEBATT. Sverige är på väg åt fel håll. Särskilt allvarligt är att otryggheten breder ut sig i samhället. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Det finns områden där kriminella gäng bestämmer reglerna, där människor inte vågar anmäla brott eller vittna av rädsla för hot och våld.

Samtidigt går polisen på knäna och tyngs av svagt ledarskap. Ambulansförare och annan blåljuspersonal möts av kränkningar och attacker. Vi har en trygghetskris i Sverige. Utvecklingen måste brytas – och det är bråttom.

Lag och ordning måste upprätthållas. Det är viktigt inte minst för att värna sammanhållningen och tilliten i vårt land. Vi moderater driver därför på för minst 2 000 fler poliser – med högre lön, samt skärpta straff. Sammantaget satsar vi, i vår budget, tio gånger så mycket som regeringen för att stärka polisens möjligheter att utföra sitt uppdrag.

Men fler steg behöver tas för att polisen ska kunna ingripa och säkra ordningen, inte minst på platser där otryggheten är stor.

Exempelvis har det rapporterats om att kvinnor, i köpcentret Nordstan i Göteborg, är rädda för att bli utsatta för trakasserier eller våld. I Malmö har en förskola drabbats av öppen droghandel. Föräldrar blev hotade av knarklangare och som tillfällig lösning flyttades förskolans verksamhet till en park. Så här ska vi inte ha det i Sverige.

Den som på olika sätt bidrar till otrygghet ska konfronteras – snabbt och tydligt. Den som begår brott ska lagföras. Äldre och unga, familjer och vanliga laglydiga medborgare kan inte fortsätta att drabbas. Det är tydligt att det på särskilt otrygga platser nu behövs skarpare insatser.

Moderaterna vill därför att Sverige inför zonförbud.

Ett zonförbud innebär ett förbud för den, som är kriminell eller har uppvisat ett särskilt otrygghetsskapande beteende, att befinna sig i ett bestämt område inom en radie om 500 till 1 000 meter från den plats där beteendet ägt rum, till exempel ett torg eller köpcentrum. Motsvarande lagstiftning finns sedan flera år i Danmark.

Polisen behöver bättre verktyg och förutsättningar att kunna göra sitt jobb. Redan i dag kan poliser ingripa mot enskilda efter bedömning utifrån situationen. Men det behövs bättre möjligheter även att kunna förbjuda dem som skapar otrygghet på vissa platser att vistas där. Zonförbud skulle kunna gälla någon dömts för till exempel narkotikaförsäljning eller olaga hot, men också kunna bli aktuellt vid beteenden som att medvetet skrämma eller trakassera förbipasserade.

Polisen ska direkt kunna meddela zonförbudet som börjar gälla omedelbart. Förbudet gäller sedan i högst tre månader. Överträdelse av ett zonförbud ska vara straffbelagt och kunna leda till fängelse. Rättssäkerheten ska inte kompromissas kring och zonförbudet ska kunna överklagas till domstol.

Reformen kan bli ett av flera verktyg i det viktiga arbetet mot brottslighet och gängbildning och har efterfrågats av bland annat polisen i Malmö.

Vi måste säkra tryggheten i hela landet. Att som regeringen skjuta problemen framför sig är farligt. Nu behövs fler poliser och en väl utformad rättspolitik som förebygger, hindrar och motverkar brottslighet.

Alla i Sverige ska kunna lita på att tryggheten fungerar – oavsett var man bor.


Anna Kinberg Batra, partiledare (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Anna Kinberg Batra

ÄMNEN I ARTIKELN

Anna Kinberg Batra

Rättspolitik