ÅSIKT

Ministern kan visst stoppa utvisningarna

Debattörerna: Hélene Fritzon och regeringen måste ta sitt politiska ansvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT/RÄDDA BARNEN
Att som vår nye migrationsminister Hélene Fritzon skjuta över ansvaret helt på Migrationsverket är fel.  Det finns visst ett politiskt utrymme när det gäller utvisningarna till Afghanistan, skriver Elisabeth Dahlin och Lise Bergh från Rädda Barnen.

DEBATT. Sveriges nya migrationsminister skjuter ifrån sig ansvaret när det gäller utvisningarna till Afghanistan. Trots att möjligheten till politiska lösningar finns så vältrar ministern över ansvaret på Migrationsverket.

De ungdomar som nu demonstrerar på Medborgarplatsen i Stockholm och runt om i landet, demonstrerar för sina eller andras liv. Säkerhetsläget i Afghanistan är ytterst osäkert. De gör det med lugn och med respekt för andra och de gör det trots att de flesta är psykiskt utmattade av en alltför lång tid av oro, ovisshet, sorg, smärta och väntan.  Det är viktigt att vi alla lyssnar på vad de har att berätta.

Den nya Migrationsministern Hélene Fritzon försöker få det att låta som att hon är bakbunden och inte kan agera kring den svåra situationen med ensamkommande barn och unga som nu riskerar utvisning till Afghanistan. Vi har förståelse för att ministern är ny på sin post och att det finns mycket att sätta sig in i. Men migrationsministern har nu chansen att fatta en klokt beslut i en tid då säkerhetsläget i Afghanistan förvärrats.

Att som nu skjuta över ansvaret helt på Migrationsverket är fel.  Det finns visst ett politiskt utrymme.

Regeringen bör se över möjligheten för riksdagen att besluta om ett undantag från internflyktsprincipen när det gäller Afghanistan. Flera oppositionspartier har öppnat för förändringar och det andra regeringspartiet Miljöpartiet har möjlighet att nu verkligen stå upp för en human migrationspolitik.

Liberalerna sökte i veckan vägar för att politiken skulle kunna agera, detta är en möjlig öppning för en blocköverskridande överenskommelse. Även Centerpartiet har öppnat för att tillfälligt stoppa utvisningarna.

Aldrig tidigare har så många barn och unga kommit till Sverige som flyktingar från ett enskilt land, med undantag från evakueringen av finska krigsbarn. Många av de som nu hotas av utvisning har fått sin ålder uppskriven eller fyllt 18 efter sin flykt till Sverige och har i många fall levt utanför Afghanistan i många år före ankomsten.

Det är rimligt att anta att dessa unga inte har de starka nätverk eller den kunskap om det afghanska samhället som krävs för att kunna klara en internflykt. Sverige bör också bedöma det rimliga i att sända tillbaka flyktingar till ett land som har stora svårigheter att möte de hundratusentals som nu tvingas tillbaka från andra länder i regionen.

Sverige gör ingen uppföljning av de utvisningar och återvändanden som skett. Alltså vet vi inte vad som hänt med de som tidigare under året utvisats. Därför har regeringen också här en möjlighet att besluta om att omedelbart ge lämplig myndighet i uppdrag att följa upp tidigare utvisningar.

Det är viktigt både för att värdera om det är lämpligt att fortsätta med utvisningar och i så fall hur stödet i Afghanistan ser ut och kan förbättras.

Det är dags för Hélene Fritzon och regeringen att nu ta sitt politiska ansvar för de många ungdomar som finns i Sverige.

Situationen är exceptionell och regeringen har redan fattat beslut om en rad negativa undantag från den traditionella svenska asylpolitiken. Permanenta uppehållstillstånd har blivit tillfälliga, familjeåterföreningen har försämrats. Den nya migrationsministern har nu en möjlighet att bekänna färg och följa upp vad som faktiskt händer med de unga som utvisas till Afghanistan samt att stoppa utvisningarna. Det vore ett klokt första beslut som ny migrationsminister.


Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen
Lise Bergh, ordförande Rädda Barnen


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.