Debatt

Ge tillbaka till alla som jobbar och tar ansvar

Debattörerna: Nu är rätt läge – inför en skattereduktion för fackföreningsavgiften

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi föreslår att regeringen går från ord till handling och inför en skattereduktion för alla dem som är med och jobbar och tar ansvar för den svenska modellen, skriver Martin Linder och Tobias Baudin.
Vi föreslår att regeringen går från ord till handling och inför en skattereduktion för alla dem som är med och jobbar och tar ansvar för den svenska modellen, skriver Martin Linder och Tobias Baudin.

DEBATT

DEBATT. Unionen och Kommunal organiserar tillsammans över 1,1 miljoner medlemmar. De är yrkesskickliga, hårt arbetande och deras arbetsinsatser skapar välstånd och välfärd.

Deras fackliga engagemang och medlemskap är också en förutsättning för den svenska modellens existens och framgång.

Grundläggande för den svenska modellen är partsmodellen – att det är arbetsmarknadens parter som ansvarar för lönebildningen, bär huvudansvaret för regleringen av arbetslivet och för att lösa tvister som uppstår på arbetsplatserna. Inte staten via lagstiftning och kontroll.

Partsmodellen bygger på starka fackföreningar och arbetsgivarorganisationer som gemensamt tar ansvar för att arbetsmarknaden fungerar. Det är detta som har gett Sverige och svenska företag en internationellt sett stor flexibilitet med möjligheten till branschspecifika lösningar och satsningar på kompetens före låga löner.

Grundbultar i vår ekonomiska konkurrenskraft.

Det är många som talar varmt om den svenska partsmodellen, inte minst den socialdemokratiskt ledda regeringen. Och det är fullt förståeligt. Den kombinerar flexibilitet för företagen med trygghet och inflytande för arbetstagarna. Den ger tydliga spelregler och förutsägbarhet. Det är en modell som bidrar till Sveriges ekonomiska konkurrenskraft och har en bevisad förmåga att leverera både tillväxt och välfärd.

Nu talar finansministern om Sveriges goda ekonomiskt läge och Konjunkturinstitutet reviderar BNP-tillväxten till 3,0 procent för 2017. Sverige, och regeringen, befinner sig därmed i ett perfekt läge för att på samma gång stärka den svenska partsmodellen och ge tillbaka till alla de kvinnor och män som tar ett personligt ansvar för den.

Utöver nödvändiga satsningarna på vår gemensamma välfärd, utbildning och infrastruktur föreslår vi därför att regeringen inför en skattereduktion för fackföreningsavgiften.

Eftersom partsmodellen bygger på två starka parter så önskar vi att det också rådde lika förutsättningar. Så är det inte i dagsläget. I dag har arbetsgivarna möjlighet att göra avdrag för medlemsavgiften till sin arbetsgivarorganisation, en möjlighet som fråntogs arbetstagarna 2006. Mot den bakgrunden vore det lämpligt för den nuvarande regeringen att införa en skattereduktion för fackföreningsavgiften.

Det handlar om att skapa neutralitet i parternas villkor. Det är bra för den svenska partsmodellen och en uppmuntran för medborgare att fortsätta ta personligt ansvar för samhällsbygget.

I dag är cirka 70 procent av alla arbetstagare i Sverige anslutna till en fackförening. Och sällan har partsmodellen varit så central för en positiv samhällsutveckling som nu. I ett läge där stora grupper ska kliva in på arbetsmarknaden är ordning och reda helt avgörande för att vi ska lyckas – utan att Sveriges arbetstagare ska betala priset med låga löner och försämrade arbetsvillkor.

Därför föreslår vi att regeringen går från ord till handling och inför en skattereduktion för alla dem som är med och jobbar och tar ansvar för den svenska modellen.


Martin Linder
Tobias Baudin


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Statsbudgeten 2018

LÄS VIDARE

DEBATT. Tänk smart – då kan du rädda din pension

ÄMNEN I ARTIKELN

Statsbudgeten 2018

Ekonomisk politik

Tobias Baudin

Unionen

Kommunal

Martin Linder

Arbetsmarknad