Debatt

Tvinga oss inte att ange papperslösa

60 verksamma inom socialt arbete: Att vi lämnar ut sekretessbelagda uppgifter till polisen är förödande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När socialarbetare erbjuder papperslösa familjer stöd och sedan lämnar ut sekretessbelagda uppgifter om samma familjer bryts förtroenden, skriver debattörerna. Bilden är tagen på Centralstationen i Budapest hösten 2015.
När socialarbetare erbjuder papperslösa familjer stöd och sedan lämnar ut sekretessbelagda uppgifter om samma familjer bryts förtroenden, skriver debattörerna. Bilden är tagen på Centralstationen i Budapest hösten 2015.

DEBATT

DEBATT. Vilka blir de sociala konsekvenserna av den ordning som etableras i Malmö där socialtjänsten lämnar ut uppgifter om papperslösa på polisens begäran? Vill vi att detta ska spridas till resten av landet som polisen aviserat?

Som verksamma inom socialt arbete har vi kunskap om – och ansvar att varna för – konsekvenser av det som nu sker.

Härom natten hämtades en barnfamilj i Malmö av polisen från ett tillfälligt boende som socialtjänsten ordnat åt dem. Hämtningen möjliggjordes genom att polisen krävt ut socialtjänstens sekretessbelagda uppgifter. De båda barnen och föräldrarna låstes in på Migrationsverkets förvar. De hade inte begått något brott utan enbart sökt en fristad.

När förutsättningarna för socialt arbete radikalt försvåras, händer något med vårt samhälle och med oss alla.

Vad gör det med en människa att rycka upp en livrädd barnfamilj ur deras sängar mitt i natten och under tvång förvisa dem till en oviss framtid? Vad gör det med en människa som i rollen av socialarbetare varit i kontakt med en familj, stöttat dem och vunnit deras förtroende, att behöva lämna ut uppgifter som leder till utvisning? Vad gör det med oss andra?

När socialarbetare erbjuder papperslösa familjer stöd och sedan lämnar ut sekretessbelagda uppgifter om samma familjer bryts förtroenden.

Forskning visar att tillit är grundläggande för om insatser är till nytta för den som behöver hjälp. Tilliten skadas också hos yrkesgrupper som möter papperslösa personer. Exempelvis kan läkare eller lärare tveka att orosanmäla till socialtjänsten om det leder till utvisning.

Det handlar om vuxna och barn som befunnit sig i utsatthet länge, i sitt hemland under flykten och som papperslösa i Sverige. Vi vet från forskning att skolan är mycket viktig för papperslösa barn. Att polisen säger att det inte finns fredade zoner kan leda till att barn inte längre vågar gå i skolan. Barnen har ofta erfarenheter som kan ge post-traumatisk stress med svåra fysiska och psykiska besvär.

När dessa barn befinner sig på flykt igen, nu undan svenska myndigheter, kan vi inte längre tala i termer av ett post-trauma. Det är ett pågående trauma som orsakas av svenska myndigheters agerande.

Utvecklingen är motsägelsefull. Papperslösa har senaste tiden fått utökade sociala rättigheter. Samtidigt får polisen order om att öka antalet utvisningar.

I Malmö och Stockholm ges ekonomiskt bistånd till papperslösa barn. Polisen i Malmö begär ut uppgifter från socialtjänsten om papperslösa familjer för att utvisa dem. Hur ska dessa motsägelser förstås?

Vi menar att de är ett utryck för olika politiska strömningar. En repressiv och diskriminerande, och en mer human och rättighetsorienterad. Socialt arbete måste utgå från den senare.

Att motverka den utsatthet människor befinner sig i ska vägleda socialarbetares handlingar. Myndighetsutövning måste tåla granskning. När vi bedömer att myndigheters agerande skadar människor är vi skyldiga att påtala detta och arbeta för förändring.

Myndigheter bör inte ha rätt att eftersöka barn för att utvisa dem. Vi bör ha fredade zoner.

Att socialtjänsten på polisens begäran lämnar ut sekretessbelagda uppgifter om papperslösa familjer får förödande konsekvenser, inte enbart för de individer och grupper som direkt drabbas, utan även för samhälle i stort.   

Christel Avendal, socionom, doktorand i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Stina Balldin, socionom, doktorand i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Emma Söderman, doktorand i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Anna Lena Strid, universitetsadjunkt, Socialhögskolan, Lund
Vanna Nordling, doktorand i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Jayeon Lindellee, doktorand i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Cecilia Scott Wiklöf, socionom/leg psykoterapeut. Socialhögskolan, Lund
Christina Erneling, professor i psykologi, Socialhögskolan, Lund
Norma Montesino, docent i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Sara Hultqvist, universitetslektor, Socialhögskolan, Lund
Johan Cronehed, fil dr i Socialantropologi, Socialhögskolan, Lund
Dawan Raoof, doktorand i socialt arbete, Malmö Högskola
Alexandru Panican, docent, fil dr socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Jan Magnusson, universitetslektor, Socialhögskolan, Lund
Marianne Larsson Lindahl, dr med vet, universitetslektor, Socialhögskolan, Lund
Christel Darte, socionom/universitetsadjunkt, Socialhögskolan, Lund
Carolin Schütze, doktorand, Socialhögskolan, Lund
Anna Rypi, fil dr sociologi, lektor i socialt arbete och sociologi, Lunds universitet. 
Eva Johnsson, universitetslektor, docent i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Lisa Andersson, doktorand i socialt arbete, Malmö Högskola
Carina Olsson, utbildningsadministratör, Socialhögskolan, Lund
Arne Kristiansen, universitetslektor, Socialhögskolan, Lund
Tabitha Wright Nielsen, fil dr, universitetslektor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Monica Johansson, universitetslektor i socialt arbete, Malmö högskola
Olof Pavalder, doktorand i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Philip Lalander, professor socialt arbete, Malmö Högskola
Catrin Andersson, universitetslektor socialt arbete, Malmö Högskola
Johanna Sixtensson, doktorand socialt arbete, Malmö Högskola
Susanna Lundberg, universitetslektor socialt arbete, Malmö Högskola
Paula Mulinari, universitetslektor socialt arbete, Malmö Högskola
Pouran Djampour, doktorand socialt arbete, Malmö Högskola
Elizabeth Martinell Barfoed, journalist, fil dr i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Monica Davidson, studievägledare, Socialhögskolan, Lund
Leili Laanemets, universitetslektor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Åsa Ritenius Manjer, doktorand i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Carin Cuadra, universitetslektor, docent i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Maria Bangura Arvidsson, universitetslektor, Socialhögskolan, Lund
Karin Kullberg, universitetslektor, socionom, fil dr i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Hans Swärd, professor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Anneli Nielsen, master i socialt arbete, internationell koordinator och placeringssamordnare, Socialhögskolan, Lund
Sara Helmersson, doktorand i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Erika Werner, universitetslektor, fil dr i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Malinda Andersson, universitetslektor, fil dr, Socialhögskolan, Lund
Marcus Herz, fil dr i socialt arbete, Malmö Högskola
Torkel Richert, universitetslektor i socialt arbete, Malmö högskola
Marie Söderlind, doktorand i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Elisabet Apelmo, fil dr i sociologi, Malmö Högskola
Harald Gegner, doktorand i socialt arbete, Malmö Högskola
Roberto Scaramuzzino, postdoc, fil dr i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Anders Jönsson, doktorand, Socialhögskolan, Lund
Carina Gallo, universitetslektor, doktor i socialt arbete, Holy Names University och Socialhögskolan, Lund
Verner Denvall, professor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Håkan Johansson, professor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Anett Schenk, universitetslektor, doktor i sociologi, Socialhögskolan, Lund
Torbjörn Hjort, docent i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund
Maria Heintz, doktorand, Socialhögskolan, Lund
Lupita Svensson, fil dr i socialt arbete, universitetslektor, Socialhögskolan, Lund
Margareta Cederberg, fil dr i socialt arbete, universitetslektor, Malmö Högskola
Ingrid Sahlin, professor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lund


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Flyktingmottagandet i Sverige

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingmottagandet i Sverige

Polismyndigheten

Malmö