Om vi ska få något för pengarna måste M och S samarbeta

Leif Östling och Göran Johnsson: Att ”slösa är vänster” och ”spara är höger” stämmer inte

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2024-04-20

Att hushålla med skattemedlen är inte ett högerprojekt. Nu krävs ett politiskt uppvaknande. Sverige behöver inte mer av konfrontation, vi behöver lösningar över blockgränsen, skriver Leif Östling och Göran Johnsson.

DEBATT. Vad är ett högerprojekt? Är det ett högerprojekt att hushålla med skattemedlen?

Kommissionen för skattenytta möts då och då av avfärdanden från vänster och hyllningar från höger, gällande politisk tillhörighet, som känns likvärdigt främmande. Kategoriseringen saknar förklaringsdjup. Är slösa vänster och spara höger? Nej, nog låter detta lite dammigt.

 

För Kommissionen för skattenytta gäller att granska hur offentliga medel används, oberoende av vilken skattenivå politikerna beslutat att vi ska ligga på.

Det är legitimt med ett högt skatteuttag om vi får mycket för pengarna. Och har vi ett högt skatteuttag där pengarna slösas bort är det individer med de snävaste marginalerna som drabbas värst.

 

Här är det särskilt viktigt att titta på områden där det finns en bred folklig konsensus kring behovet av resursförstärkningar. Där är risken störst att granskningen uteblir.

En sådan fråga, som brukar högerstämplas, är försvarsutgifterna. Med ett dramatiskt ändrat omvärldsläge och ett svenskt Natomedlemskap, är det nödvändigt att stärka upp försvaret.

 

Således satsas 27 miljarder kronor extra på försvaret under 2024. Det totala anslaget är 119 miljarder kronor och för oss upp på av Nato stipulerade två procent av BNP. Ytterligare ökningar kommer att ske under 2025 och 2026 motsvarande drygt 8,5 miljarder kronor.

Och detta är säkert bra, under förutsättning att pengarna används på ett effektivt sätt.

Risken är uppenbar att målet här, ökningen, överskuggar genomförandet, effektiviteten. Det är därför av största vikt att Regeringskansliet tillsätter ett effektiviseringskansli som kan granska och redovisa hur medlen används.

 

En annan fråga, som av någon anledning brukar ses som mer vänster, är ökade medel till vården. Även där är den folkliga förankringen djup.

Är det inte ändå rimligt att även med ett vänsterperspektiv fråga sig varför läkarkåren nästan fördubblats från 31 000 till 59 000 läkare mellan 2001 och 2021. Detta samtidigt som befolkningstillväxten stannat på 18 procent under samma tid.

Här pratar vi 614 miljarder kronor till hälso- och sjukvården, 11,3 procent av BNP. Inte ska det behöva vara ett högerprojekt att fråga om pengarna kan användas mer effektivt, om de oerhört kompetenta läkare och sjuksköterskor vi har i vården får möjlighet att praktisera denna kunskap, eller om de sitter fast i för mycket administration.

Att svenska läkare bara möter en fjärdedel så många patienter som sina tyska kolleger säger måhända inte allt, men ändå något.

 

Varför har det då blivit så viktigt igen med dessa etiketter? Vi ser två förklaringar:

En av oss två, initiativtagaren till Kommissionen för skattenytta Leif Östling, är sprungen ur näringslivet, är välbeställd, och ska därför inte, tycks man anse, ha synpunkter på vårt offentliga åtagande.

Om detta kan sägas: Vi är båda tydliga med att ineffektiviteter finns i såväl offentlig som privat sektor. Vi menar att detta till inte ringa grad är en ledarskapsfråga. Den goda ledaren kan skapa en effektiv organisation, ingen organisation i världen kan kompensera för en icke fungerande ledare.

Dessutom har vi båda några år på nacken. Ingen av oss kommer att fullt ut få se frukterna av det effektiviserings- och ledarskapsarbete vi arbetar för. Vi gör inte detta för egen räkning. Vi gör det för barn och barnbarn.

Vi gör det för dagens unga som kämpar med studier, jobbansökningar, boende, familjebildning, ja som är framtiden. De ska inte behöva bromsas i onödan av att vi slösar med skattemedlen, eller av att tillväxten hämmas av ledarskapsproblem i privat sektor. De ska få rätt förutsättningar. Vänster eller höger, eller vad det nu är de bekänner sig till.

 

Men vi tror att det också handlar om ett långsamt politiskt uppvaknande, insikten att det krävs en genomgripande förändring, som kan skrämma. Sverige behöver i dag inte mer av konfrontation, vi behöver samförstånd och politiska lösningar över blockgränsen.

Vi behöver för att tala klarspråk mer samarbete mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Och det måste vara ett transparent samförstånd där skattenyttan är ständigt närvarande och granskad.

Denna vision delas inte av alla och känns hotande för många. Då är det nära till hands att börja stämpla företeelser som höger- eller vänsterprojekt. Det blir ett sätt att hålla fast vid det gamla. För oss är skattenytta ett samarbetsprojekt för framtiden.


Leif Östling, ordförande Kommissionen för skattenytta, tidigare bland annat koncernchef för Scania
Göran Johnsson, ledamot Kommissionen för skattenyttas referensgrupp, tidigare bland annat ordförande för IF Metall

 

Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.