Debatt

Värna offren – skärp straffen för männen

Debattören: Den som bryter mot kontaktförbud bör få fängelse

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverigedemokraterna vill se en förändring där större hänsyn tas till utsatta kvinnor än till männens rätt att fortsätta sina trakasserier, skriver Adam Marttinen.

DEBATT

DEBATT. En granskning av Aftonbladet visar att 70 procent av alla ansökningar om kontaktförbud får ett avslag.

En enkel sökning på internet med sökorden kontaktförbud och mord ger bara de senaste åren ett flertal exempel på kvinnor som blivit nekade kontaktförbud och sedan mördats utav sin förföljare.

Att kvinnor nekas kontaktförbud kan utifrån objektiva grunder ha rimliga orsaker, som exempelvis brist på dokumentation som styrker ett behov. Men det finns också en restriktion mot att utfärda kontaktförbud där en stor hänsyn tas till förövarens integritet och rätt att fritt få kontakta vem denna vill.

Sverigedemokraterna har eftersökt en förändring där större hänsyn tas till utsatta kvinnor snarare än till männens rätt att fortsätta sina trakasserier, men regeringen har ansett att lagen varit väl avvägd mellan de olika intressena.

Alldeles oavsett om kvinnor har en dokumentation eller brist på sådan vid ansökan om ett kontaktförbud så måste samhället kunna erbjuda ett omedelbart stöd som leder till ett kontaktförbud i de fall där det är motiverat. Det kan handla om att få en kontaktperson från polisen som aktivt följer upp personens utsatthet och ser till att nödvändiga underlag dokumenteras på ett tillfredsställande sätt. Det kan också handla om ett mer vardagligt stöd från olika hjälporganisationer. Ett sådant stöd måste organiseras och erbjudas.

Men det allra viktigaste är att vi ersätter regeringens vågskål där förövarens integritet fått väga alldeles för tungt i förhållande till utsatta kvinnors behov av samhällets stöd.

Utöver att det ska bli enklare att få ett kontaktförbud utfärdat så måste en överträdelse utav ett kontaktförbud förenas med allvarligare konsekvenser.

Det är inte rimligt att utsatta kvinnor ska tvingas dokumentera förföljelser och trakasserier i månader och år för att kanske få ett kontaktförbud utfärdat. Att sedan dokumentera överträdelserna utav ett kontaktförbud som eventuellt borgar för ett frihetsberövande straff på några månader, för att sedan behöva börja om från ruta ett om gärningsmannen inte ger sig.

Sverigedemokraterna anser att det är rimligt, att utöver ringa fall, ta bort böter från straffskalan vid överträdelser mot kontaktförbud. Det är också rimligt att straffskalan, som i dag går upp till ett års fängelse, oftare används i den övre delen utav straffskalan. Och att en ny brottskategori för grova överträdelser införs.

Vi vill även se att brottslingar som avtjänat straff för överträdelse mot kontaktförbud ska försättas med elektronisk övervakning efter avtjänat straff för att förhindra fortsatt kontakt med brottsoffren.

Det är dags att politiken sätter fokus på brottsofferperspektivet och står upp för kvinnors rätt till trygghet och upprättelse.


Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson Sverigedemokraterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Kontaktförbuden – Aftonbladet granskar stalkning

LÄS VIDARE

DEBATT. Nog nu – kvinnors rätt måste försvaras

ÄMNEN I ARTIKELN

Kontaktförbuden – Aftonbladet granskar stalkning

Sverigedemokraterna

Adam Marttinen

Brott