Kommissionen blir inte jämställd med kvotering

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Anna Maria Corazza Bildt: Hur skulle kravet att 4 av 10 EU-kommissionärer är kvinnor genomföra - genom lottning?

Snart är det dags för medlemsstaterna att nominera sina kandidater till den nya EU-kommissionen. I dag är det endast 9 av 28 kvinnliga kommissionärer. Jag beklagar att det fram tills nu ser ut som att Tyskland, Storbritannien och Frankrike kommer att nominera män som kandidater till kommissionärsposten. Det finns många erfarna och kompetenta, kunniga kvinnor i alla medlemsstater och jag uppmuntrar medlemsstaterna att utse fler som kommissionärer.

Däremot vill vi moderater absolut inte kvotera in kvinnor oavhängigt deras kompetens. Jag ser det som en viktig markering att kompetens ska styra och inte kön. Om kompetens är huvudkriteriet kommer vi få många fler kvinnor i den kommande kommissionen.

Socialdemokraterna hotar att rösta ner en ny kommission om den inte består av 40 procent kvinnor, det är oansvarigt. Att hota att rösta ner en ny kommission utan att veta vilka kandidaterna blir är bara ett sätt att plocka billiga poäng inför valet i höst. Vem vill vara kommissionär endast för att hon är kvinna? Kvotering är helt enkelt fel väg till jämställdhet.

Hur skulle nomineringen då ske om Socialdemokraterna fick bestämma? Skulle man säga åt de mindre inflytelserika länderna i EU att ni måste utse en kvinna för att vi ska komma upp i 40 procent? Eller skulle man helt enkelt låta lotten avgöra vilka länder som ska utse en kvinna eller en man? De svenska socialdemokraternas ställningstagande är precis så orealistiskt som det låter och främjar inte jämställdhet.

Vi moderater ska besluta hur vi röstar efter de offentliga utfrågningarna av kommissionärskandidaterna i september. Vi ska inte bestämma oss i förväg utan att grundligt utvärderat deras kompetens i respektive sakområde. Utfrågningarna är viktiga för den demokratiska förankringen i kommissionen. Det är den offentliga utvärderingen och ambitionen är att de ska vara som utfrågningarna i den amerikanska kongressen.

Under senaste mandatperioden har jag genomgående röstat för kvinnor på ledande positioner när jag ansett att de varit mer kompetenta eller när jag ansett dem lika kompetenta. Jag har aktivt arbetat för att ta fram kandidater och jag röstade på en kvinnlig kandidat utanför min partigrupp till att bli talman. Kvotering är dock inte rätt väg för att vi kvinnor ska ta plats.

Anna Maria Corazza Bildt

Publisert: