Debatt

Tufft för Alliansen att vinna osäkra väljare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Många har redan valt block – till rödgrön favör

I alla valrörelser får vi höra att allt fler väljare bestämmer sig allt senare och att andelen osäkra väljare är hög. Medierna sprider gärna den bilden för att det håller uppe spänningen och partierna säger det för att motivera de egna valarbetarna, och ibland för att slippa erkänna att de ligger illa till.

I verkligheten är det mer komplicerat än så. Det finns i och för sig många osäkra väljare men många av dessa kommer inte gå att rösta och andra väljer mellan partier inom samma block.

Allianssamarbetet har gjort att många väljare sedan länge vet att de ska rösta på (eller mot) Alliansen men inte på vilket parti.

Vi vet att många borgerliga väljare stödröstar på Centerpartiet eller Kristdemokraterna för att säkra deras plats i riksdagen, och att många socialdemokrater röstar på Miljöpartiet eller Vänsterpartiet för att göra politiken lite grönare eller rödare.

I realiteten har många väljare två-tre partier de väljer mellan – men ytterst få väljer mellan exempelvis Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Inom ramen för United Minds väljarbarometer har vi specialstuderat de osäkra väljarna och frågat vilka partier som väljarna överväger att rösta på. Urvalet är 4048 intervjuer som genomförts under perioden 3-30 augusti.

Av dessa är andelen osäkra 11,4 procent, vilket motsvarar 835 000 väljare. I realiteten är dock andelen väljare som ännu inte valt block avsevärt lägre. Ungefär var femte osäker väljare överväger i dag att inte rösta på något parti alls och vår erfarenhet talar för att de allra flesta av dessa väljare inte heller kommer att gå och rösta.

Två av fem osäkra väljare har dessutom bestämt sig för vilket block de ska rösta på. Av dessa leder de rödgröna då något fler bara överväger rödgröna partier än som bara väljer mellan olika borgerliga partier.

Bland de osäkra återstår alltså två femtedelar osäkra väljare som ännu inte har bestämt vilket block de ska rösta på. Där finns även de som väljer mellan Sverigedemokraterna och ett eller flera andra partier. Hälften av dessa väljare (21 procent av de osäkra) väljer mellan ett eller flera allianspartier och ett eller flera rödgröna partier. Sex procent av de osäkra överväger minst ett parti inom respektive block samt SD. Fem procent överväger SD och minst ett alliansparti och fem procent överväger SD och minst ett rödgrönt parti.

Det är alltså endast 27 procent av de osäkra, eller 226 000 väljare som i dagsläget väljer mellan Alliansen och de rödgröna. Alliansens svåra utgångsläge, med en dryg vecka kvar till valet, är alltså att de inte ens går om de rödgröna om de skulle vinna samtliga av de osäkra som också är potentiella blockbytare.

Vad vet vi då om dessa 226 000? I gruppen röstade betydligt fler på Alliansen 2010 än på något rödgrönt parti. Det är naturligt då Alliansen backat sedan dess. Jämfört med väljarna i stort anser de i högre grad att skolan och sjukvården är viktigast medan den ekonomiska politiken är mindre viktig. De är också tydligt kluvna i hur de ser på de politiska alternativen. De anser att en moderatledd regering är bäst för ekonomin men har större förtroende för en S-ledd regering när det gäller att skapa jobb och säkra kvaliteten inom vård och omsorg. Om det blir ett ekonomival (som 2010) skulle förmodligen Alliansen vinna de flesta av dessa väljare medan Socialdemokraterna tjänar på att det blir ett jobbval eller välfärdsval.

Carl Melin

Felix Åberg

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik