ÅSIKT

Ni vill försvaga facket

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

DUELLEN: Om kollektivavtalen och framtiden

Foto: ”Flera av högeralliansens partier vill försvaga den fackliga parten. De vill göra det dyrare att vara med i facket. Dess­utom stöder de Svenskt Näringslivs förslag att försämra strejkrätten.” skriver Vanja Lundby Wedin.

I drygt ett halvt sekel har Sveriges arbetsmarknad effektivt reglerats genom kollektivavtal. En modell som inneburit förbättringar för löntagarna samtidigt som det gett företagen konkurrensneutralitet och arbetsfred.

Kollektivavtalens styrka kommer av att det är jämbördiga parter som förhandlar om dess innehåll. Detta har i sin tur givit kollektivavtalen en hög legitimitet bland såväl löntagare som arbetsgivare.

Till följd av det omdiskuterade Vaxholmsfallet har kollektivavtalen hamnat i den politiska debattens fokus. Det har skapat osäkerhet om hur starkt stödet är för den svenska modellen.

Såväl politiska partier som arbetsgivarorganisationer säger sig nu vilja slå vakt om kollektivavtalen. Samtidigt ser vi tecken på motsatsen. Flera av högeralliansens partier vill försvaga den fackliga parten i förhandlingarna. De vill göra det dyrare att vara med i facket, göra a-kassan sämre och dyrare. Dessutom stöder de Svenskt Näringslivs förslag att försämra strejkrätten.

En sådan politik skulle försvaga kollektivavtalet. En försvagad fackföreningsrörelse skulle inte lika starkt kunna hävda medlemmarnas intressen, varför kollektivavtalets legitimitet skulle minska.

Samtidigt medför internationaliseringen att löntagarna spelas ut mot varandra. De ställs allt oftare inför hotet att produktionen flyttar om de inte accepterar lägre löner och sämre arbetsvillkor.

Att få de anställda att arbeta för lägre löner skulle ge de företag som lyckas en konkurrensfördel, men på längre sikt skulle också de svenska företagen bli förlorare.

Kollektivavtal undertecknade av jämbördiga parter förhindrar effektivt denna typ av osund konkurrens och tvingar istället företagen att finna andra konkurrensfördelar. Det gagnar både löntagare och företag.

Kollektivavtal är enligt min mening den bästa formen för att reglera också framtidens arbetsmarknad. Men det fungerar bara om parterna kan leverera ett innehåll som motsvarar människors berättigade krav.

Ett tydligt bevis för att också arbetsgivarna står upp för en modell med starka kollektivavtal är att de antar den utmaning som globaliseringen innebär.

En alltmer öppen värld kräver gränsöverskridande överenskommelser.

DUELLEN – om kollektivavtalen och framtiden

Wanja Lundby-Wedin (LO:s ordförande)