ÅSIKT

Påståenden om friskolor är falska och överdrivna

DEBATT

Fristående skolor har blivit en politisk symbolfråga. Även inom socialdemokratin finns vitt skilda åsikter om friskolornas vara eller inte vara. Även om frågan har många politiska dimensioner, anser jag att dessa ofta överdrivs, rentav förvanskas, förfalskas och missbrukas.

Det senaste tillskottet i friskolekritikernas argumentflora handlar om avgifter. Bengt Silfverstrand och Bengt Lindqvist hävdar att det kommer allt fler rapporter som ”slår hål på myterna om den allena saliggörande valfriheten” (Aftonbladet Debatt 4/7). Som ett bevis påstår man att allt fler fristående skolor kringgår bestämmelserna om att grundskolan ska vara avgiftsfri. Vi på Friskolornas Riksförbund har frågat våra medlemsskolor och kunnat konstatera att det inte ligger någon som helst sanning i dessa påståenden. Tvärtom tog skolorna i vår undersökning mycket starkt avstånd från ett sådant sätt att arbeta. Det vanliga verkar vara att de fristående skolorna, precis som de kommunala, har en liten klasskassa till roliga saker, men många friskolor kunde inte ens tänka sig detta.

”För oss är det viktigt att alla föräldrar har en möjlighet att låta sina barn delta i det som skolan planerar, för vissa föräldrar kan en tia vara kostsamt nog”, skrev en rektor i sitt svar. ”Barnen i vår kommunala grannskola får betala om de ska gå på teater eller museum. Vi har bestämt oss för att det ska barnen i vår skola aldrig behöva göra”, skrev en annan rektor.

Av landets 418 fristående grundskolor är det bara några enstaka som möjligtvis ägnar sig åt ett förfaringssätt som de två debattörerna beskriver.

Jag anser att debatten om fristående skolor och deras fem procent av landets elever har gjort att andra och för den kommunala skolan och Sveriges framtid betydligt viktigare frågor hamnar i bakgrunden.

Dit hör frågor om skolans uppdrag och hur det förvaltas, om lärarrollen och om skolans förmåga att ta vara på varje elevs unika begåvning. Silfverstrand och Lindqvist och andra av friskolornas belackare borde ta sig en allvarlig funderare på varför elever och deras föräldrar söker sig från de kommunala skolorna till friskolor. Våra undersökningar visar att bara någon enstaka procent väljer en fristående skola blott och bart för att den är fristående. De allra flesta väljer en friskola för att de vill ha en bra skola till sina barn, för att den är liten och för att den har en speciell pedagogik som man tilltalas av.

Debatt 4/7:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Gunnel Mohme , kanslichef vid Friskolornas riksförbund