ÅSIKT

Gå vidare med Munkhammars engagemang i cancervården

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattören: Drabbade politiker kastar ljus på sjukdomen

Under loppet av bara några dagar har cancer stulit livet från två av landets ledande politiker. I söndags somnade Johnny Munkhammar in och idag fick vi det tragiska beskedet om Carina Mobergs bortgång.

Det är en vidrig sjukdom och en vidrig insikt att en sjukdom kan stjäla liv från dem som fortfarande har mycket att ge. Det är svårt att se någon mening i det.

Trots det försökte Munkhammar under sin sista tid i livet använda sina upplevelser för att påverka samhället att göra bättre, bli bättre, för de som riskerar att missta allt. Han debatterade jämlik vård, forskning och tillgänglighet. Men likt många andra cancerpatienter lyfte han också ofta vikten av patientfokuserad vård och att sätta människan i centrum. En stafettpinne väl värd att ta vidare.

Inom barncancervården är det inget nytt att fokusera vården kring patienten. När ett barn blir drabbat av cancer utgår vården från barnets ålder, behov, intressen och familjesituation. Man fångar snabbt upp syskon och föräldrar, informerar skolan och ser till att barnet får en välanpassad miljö som inspirerar till tillfrisknande.

Man ser patienten, inte diagnosen.

Så fungerar inte vuxenvården.

Självklart ska vårt primära fokus vara att få patienten att överleva sin sjukdom, men att skaffa sig en större förståelse för patientens levnadssituation kan göra enorm skillnad. Genom dessa nya kunskaper om de svårigheter patienten möter i sin vardag kan vi hjälpa patienten att bli frisk, inte bara cancerfri. Och i de fall där behandlingen inte fungerar se till att patienten får livskvalité under den tid denne har kvar.

Vuxenvården har mycket att lära av barncancervården. På samma sätt som barncancervården alltid ser till barnet och barnets bästa, så måste vuxenvården bli bättre på att se ”människan bakom sjukdomen”.

För oss som jobbar med dessa människor varje dag blir det snabbt tydligt vad som behöver förändras. Att göra det obligatoriskt att erbjuda patienten psykologiskt stöd, praktisk hjälp i vardagen och rehabiliteringsmöjligheter är några viktiga åtgärder. Listan kan göras lång, men det viktigaste är att komma ihåg att det är människor som behandlas. Inte sjukdomar.

Det finns ingen mening i död, inget syfte i sjukdom. Men vi kan använda något av Munkhammars erfarenhet, låna av den frustration vi känner för Mobergs död och kämpa för att vi nästa gång någon får en cancerdiagnos kunna erbjuda ännu bättre vård.

Julia Mjörnstedt