Debatt

Vi saknar en självklar oppositionsledare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Alice Teodorescu, borgerlig debattör: En ny politisk verklighet cementerats i Sverige

Partiledardebatter i riksdagen brukar passera relativt obemärkta. Men temperaturen i svensk inrikespolitik är osedvanligt hög. Det beror dessvärre inte på de politiska förslagens verkshöjd utan på rolluppsättningen. Håkan Juholts rollgestaltning av potentiell statsministerkandidat lämnar mycket övrigt att önska, vilket leder till att den politiska initiativförmågan, överlag, stagnerar. En demokratisk modell förutsätter en opposition, när sådan saknas riskeras hela konstruktionens stabilitet.

Därför lär den som förväntade sig en antydan om politikens vägval ha blivit besviken. Samtidigt syftar partiledardebatter av detta slag inte till att vara alltför sakpolitiska utan snarare till att illustrera ideologiska skiljelinjer och potentiella konflikter. Några sådana skillnader uppenbarade sig, inte minst i synen på hur man bäst får bukt på arbetslösheten i takt med att Europas krishärdar expanderar. Men där Juholt överdriver hejdlöst i sina ”allt till alla”- satsningar måste regeringen våga satsa smart, annars kan passiviteten leda till stagnation.

Men de viktigaste slutsatserna efter dagens debatt handlar inte om att Håkan Juholt verklighetsfrånvänt dundrar om privatiseringar, utförsäljningar och regeringens generella misslyckande som ”ristats i sten efter fem år”. Inte heller att Fredrik Reinfeldt statsmannamässigt och skickligt definierar Sveriges utmaningar och konkretisera fyra generella ståndpunkter som motgift till den växande problembild som sveper in över Europa.

Nej, den i särklass viktigaste reflektionen efter dagens debatt är att en ny politisk verklighet cementerats i Sverige. En verklighet där Håkan Juholts retoriska skicklighet, istället för att lyfta hans budskap, bara förtydligar bristen på konkret innehåll. En verklighet där samtliga oppositionsledare begär replik på Juholts anförande. En verklighet där Socialdemokraternas partiledare inte längre framstår som den självklare oppositionsledaren och statsministerkandidaten. För den verkligheten är få rustade.

Alice Teodorescu

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt