Debatt

Politikerna sätter vården av tortyrskadade på spel

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Röda Korset: Därför överklagar vi landstingets upphandlingsbeslut

Under 2011 har Stockholms läns landsting gjort en ny upphandling av vården för tortyrskadade flyktingar. Efter utvärderingen av anbuden har landstinget beslutat att den nya aktören WeMind AB ska få huvuddelen av patienterna. Röda Korsets Center för torterade flyktingar (RKC) får enligt landstingets beslut ingen tilldelning alls utan tvingas - om beslutet ligger fast - att efter mer än 26 års verksamhet avveckla. Samtidigt ska WeMind AB bygga upp en verksamhet, när det gäller den nu aktuella patientgruppen, från noll.
 

Om RKC:s verksamhet hade varit kvalitativt svag hade beslutet varit försvarbart. Men den håller hög kvalitet. Den får näst högst kvalitetspoäng i landstingets utvärdering och högre än WeMind AB.

Om RKC:s verksamhet hade varit orimligt dyr hade beslutet varit försvarbart. Men Röda Korsets anbud är prismässigt näst lägst.

Torterade och krigstraumatiserade flyktingar är en svag grupp med hög samsjuklighet och självmordsrisk. De har svårt att göra sina röster hörda. Att behandla torterade och krigstraumatiserade flyktingar är en svår uppgift som ställer stora krav på kunskap och särskilt på erfarenhet.

Människor som har suttit i fängelse, blivit utsatta för tortyr och tvingats åse barn och familjemedlemmar misshandlas och dödas, behöver möta en holistisk behandlingsmiljö och få tillgång till en mångfald av behandlingsmetoder. Rätt behandling är en nödvändighet för att såren ska börja läka.
 

RKC bildades 1985 av Svenska Röda Korset, Stockholms läns landsting och Stockholms kommun. Samma år ratificerade Sverige FN:s konvention mot tortyr och åtog sig därigenom att ge behandling och rehabilitering till tortyrskadade. Sedan dess har 6 000 människor och deras anhöriga fått behandling på RKC.

Över hela världen är Röda Korset/Röda Halvmånen engagerade i att skydda och stödja flyktingar. Den verksamhet som RKC bedriver är resultatet av 26 års ackumulerad kunskap. Under flera decennier har behandlingsmetoder utvecklats av specialiserade rehabiliteringscentra över hela världen. RKC är en av pionjärerna i detta arbete och har ett kontinuerligt samarbete med andra centra för att dela erfarenheter och utveckla verksamheten.

Hos oss finns kunskap om vad förtryck, förföljelse och tortyr kan innebära för en människa. De som kommer till RKC vet det.
 

All denna samlade erfarenhet och kompetens riskerar nu att gå i graven som en följd av landstingets beslut - trots att anbudet från WeMind AB enligt vår bedömning inte uppfyller samtliga så kallade skall-krav som uppställts av landstinget (”skall-krav” är sådana som alla leverantörer måste leva upp till för att kunna komma i fråga för upphandlingen).

RKC ger en människovärdig vård till sina patienter och den värderas högt av dessa. Vi känner ett ansvar för våra patienter och är djupt oroade för följderna av landstingets beslut.

Vi har därför beslutat att överklaga beslutet. Genom en prövning i domstol ges landstingspolitikerna möjlighet att ompröva sitt beslut. Det finns starka skäl för dem att göra det.

Bengt Westerberg, Per Stadig, Viveca Sten, Monica Brendler

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt