Gör det brottsligt att kasta cigarettfimpar

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Ulla Hamilton och Anna Linusson: En miljard fimpar slängs på marken – varje år

INNEHÅLLER GIFT Fimpar är svåra att städa bort, innehåller tungmetaller som kadmium och utgör därför en miljöfara, anser debattörerna.Foto
INNEHÅLLER GIFT Fimpar är svåra att städa bort, innehåller tungmetaller som kadmium och utgör därför en miljöfara, anser debattörerna.Foto

I dag inleder stiftelsen Håll Sverige Rent tillsammans med landets kommuner de årliga Skräpplockardagarna. Över hela landet samlar över en halv miljon svenskar – främst barn och ungdomar – in skräp och skapar diskussion om den gemensamma miljön. Under skräpplockardagarna 2011 deltog 620 000 personer. Årets skräpplockardagar genomförs i ljuset av snart ett år med en ny skräplag som beklagligt nog undantar en av de riktigt stora miljö- och nedskräpningsproblemen: cigarettfimpar.

Varje år slängs en miljard fimpar på marken som förfular och förorenar miljön i såväl stad som natur. Den nya så kallade skräp­lagen, som trädde i kraft den 10 juli 2011, innebar en möjlighet för polisen att bötfälla nedskräpare direkt på plats. För att komma till rätta med nedskräpningen med fimpar vill vi att regeringen tar initiativ till en förändring av den nya skräplagen så att bötesföreläggandet omfattar allt små­skräp, inklusive fimpar.

Nedskräpning har många negativa effekter: miljömässiga, sociala ­ och ekonomiska. En är givetvis den uppenbara förfulningen av den gemensamma miljön. Fimpar är dessutom svåra att städa bort, innehåller giftiga ämnen som bryts ned mycket långsamt, som tungmetallen kadmium, och utgör därför en bestående miljöfara.

I förlängningen har skräp som hamnar på fel ställe också effekter på den omkringliggande miljön. Studier från Brottsförebygganderådet visar att skräpiga miljöer uppfattas som otrygga. Det är dessutom kostsamt att hålla stadsmiljöerna rena­ och trygga från fimpar. Exakt hur dyrt är svårt att fastställa efter­som kostnaderna ofta ligger på flera förvaltningar och avdelningar i kommunerna. Men som exempel kostade enbart den så kallade barmarksstädningen av gator och parker under 2010 cirka ­160 miljoner kronor i Stockholms stad.

I Riksåklagarens föreskrifter undantas fimpar, och annat så kallat småskräp från bötesföreläggandet i den nya skräplagen. Detta trots att det i förarbetena till lagstiftningen tydligt framgår att det ska vara aktuellt att döma ut ansvar för nedskräpningsförseelse för mindre allvarliga gärningar som inte är obetydliga i förhållande till lagens skyddssyfte. Att föreskrifterna är utformade på detta sätt sänder mycket olyckliga signaler och det sänker lagens trovärdighet och auktoritet ur såväl ett individualpreventivt som allmänpreventivt perspektiv.

Få typer av skräp är så frekvent förekommande som cigarettfimpen. Den skräpmätning som Stockholms stad och Håll Sverige Rent gjort tillsammans med SCB visar att fimpar utgör i genomsnitt 65 procent av räknade skräpföremål på gator och allmän platsmark i Stockholms stad. En hög siffra för en typ utav skräp som undantas i en riktad lag mot nedskräpning. 2005 visade Håll Sverige rents undersökningar att antalet fimpar som under året slängdes på marken var 750 miljoner i Sverige. 2010 hade den siffran stigit till en miljard, en ökning med 36 procent. En fortsatt sådan utveckling är ohållbar.

Det är bra att Polisen nu kan bötfälla nedskräpare, men det är samtidigt ett misslyckande när bot måste utdömas. Därför måste en tuffare lagstiftning kompletteras med ett förebyggande arbete. Ytterst är det alltid individens eget agerande som avgör var hon gör av sitt skräp. Det ansvaret kan aldrig skyllas på någon annan.

Vi arbetar gemensamt långsiktigt för ett renare, mer miljövänligt och tryggare Sverige och Stockholm. Regeringen bör bistå oss i det arbetet, och det görs bäst genom en skyndsam ändring av den nya skräplagen så att bötesföreläggandet omfattar fimpar och annat småskräp.

Ulla Hamilton

Anna Linusson

Publicerad: