Sex partiveteraner: Centerns nya idéer gör oss politiskt hemlösa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ledningen har helt glömt vår historia som rättviseparti

De bärande idéerna hos Centerpartiet har under alla år varit rättvisa, solidaritet, decentralisering och regional utveckling. Under allians­åren har emellertid dessa bärande fundament försvunnit från centerpolitiken.

Gunnar Hedlund och Gustav Jonnergård lanserade på sin tid Centern som det ”socialt borgerliga alternativet”. Partiet skulle verka som en pådrivande kraft för välfärd, jämlikhet och rättvisa. Den inriktningen fick ett starkt folkligt stöd.

En av partistyrelsen tillsatt grupp lade för en tid sedan fram ett förslag till ett så kallat idé­program. Programmet leder tankarna till orientering utan kompass. Idéprogrammet kan bli slutet för Centerpartiet.

Är det då ingenting som är bra med förslaget? Jo! Det ser ut som den förr så aktiva folk­rörelsen, vars rester under senare år mest hukat sig, nu verkar resa sig för att säga ifrån.

Om de djupa men starkt ut­glesade leden står på sig och ser till att det blir ett helt nytt människonära program kanske Centerpartiet kan räddas från att ramla ur riksdagen. Men frågan är om inte det så kallade idéprogrammet redan har orsakat alltför stora framtida väljar­förluster.

Vi har inte träffat en enda centerväljare, och inte heller väljare från andra partier, som efter­frågar fri invandring, månggifte, platt skatt eller andra verklighetsfrämmande förslag.

I 2010 års val nådde Centern inte Maud Olofssons och partiets målsättning på 16 procent, utan i stället blev det cirka fyra procent av rösterna. Att sedan moderater bidrog med knappt två procentenheter i stöd­röster är en ringa tröst. Det blev ett rekordlågt resultat, trots att mycket stora pengar satsades på propaganda. De sedvanliga centerväljarna hade upptäckt att ord och handling inte följdes åt. Vi måste tyvärr konstatera att centerpolitiken inte har lämnat några väsent­liga avtryck i Alliansens rege­ringsförslag.

Tyvärr visar utvärderingar att Sverige, i jämförelse med andra EU-länder, för den mesta koncentrations- och centraliseringspolitiken. Landsbygd och landsortskommuner har farit mycket illa under alliansåren.

Denna tråkiga utveckling sker trots att Centerpartiet har haft och har ministeransvar för regionala utvecklingsfrågor och därmed för till exempel landsbygdsutveckling. Därför ekar det ihåligt när centerledaren nu i sista stund använder sin tid till att tala om landsbygd. Centerledningen borde komma ihåg att det är gärningarna och inte ordsvallet som räknas.

Genom att ”gå åt liberalismen” har dagens centerledande glömt partiets hela rättvisehistoria. Dagens unga ledande center­företrädare liknar mer och mer företrädarna för den ultra-liberala amerikanska Tea Party- rörelsen.

Att rättviseprofilen och den regionala profilen förlorats är dubbelt tragiskt eftersom modern forskning mer och mer betonar att den bästa samhällsutvecklingen erhåller vi i ett samhälle där inte fler och fler lämnas på efterkälken.

Vi som skriver detta är, efter långt och troget arbete för Centerpartiet, politiskt hemlösa. Vi hoppas på att vårt Sverige får ett styre som verkar för rättvisa, solidaritet och att alla delar av vårt vackra land skall utvecklas.

Gösta Andersson

Per-Olov Blom

Karl-Olof Andersson

Börje Hörnlund

Solveig Ternström

Carl-Erik Nilsson

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN