Det sliter i hjärtat när ni tar våra ungdomar

37 lärare i upprop: Låt oss göra vårt jobb utan att oroa oss

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Asylprocessen tar mycket kraft från inte bara de drabbade eleverna, utan även lärarna som får se duktiga elever kämpa med stress och ohälsa, skriver debattörerna. OBS bilden är en genrebild och har inget med texten att göra.
Asylprocessen tar mycket kraft från inte bara de drabbade eleverna, utan även lärarna som får se duktiga elever kämpa med stress och ohälsa, skriver debattörerna. OBS bilden är en genrebild och har inget med texten att göra.

DEBATT. I vår skola har vi många ensamkommande elever. De integreras snabbt till skolmiljön. Generellt är dessa elever motiverade och positiva med en stor önskan att passa in och göra rätt för sig. Deras bakgrund är mångfacetterad. Vissa har lång skolbakgrund och kan snabbt slussas in i den svenska gymnasieskolan medan andra knappt har någon skolgång alls från sitt hemland. Som lärare har vi fått vara med på fantastiska resor, där elever som inte ens kunnat skriva sitt namn när de kom till Sverige, inom loppet av något år klarar av grundskolan med fina betyg.

Vi har ett fantastiskt givande arbete där vi bland annat lägger stor kraft på att skapa starka relationer till våra elever. Vår arbetsmiljö påverkas oerhört om våra elever mår dåligt. Elever som är indragna i långa och komplicerade asylprocesser mår oftast väldigt dåligt. De får svårt att sköta skolan och missar dessutom viktig undervisningstid på grund av möten med advokater och Migrationsverket.

Även deras klasskompisar påverkas väldigt negativt när oro över vad som ska hända med kamrater som befinner sig i asylprocessen tar upp mycket skoltid. Både vi vuxna och våra elever blir förkrossade varje gång någon rycks från oss.

Asylprocessen är en arbetsam väntan. Den tar mycket kraft från våra elever. Och den tar mycket kraft från oss vuxna. Den psykiska ohälsan bland våra elever är hög. Det är inte alla som orkar vänta. Vi har elever som har valt att lämna Sverige när pressen och väntan blir för svår. Vi har elever i Frankrike och i Tyskland. Vi ber er att inte tvinga våra elever att fortsätta fly.

Då en ensamkommande elev fyller 18 år tar Migrationsverket över ansvaret från kommunen. Eleven blir då hänvisad till ett av Migrationsverkets boenden. I vår närhet finns inga sådana boenden. Nyligen flyttade en av våra elever till ett vuxenboende i en annan kommun. Vi hjälpte eleven att få kontakt med en skola i sin nya kommun där de erbjöd Språkintroduktion. Eleven cyklade dit men väl där fick eleven besked om att det inte fanns någon skolplats till honom. Det var fullt.

Efter fem veckor har eleven ännu inte fått någon skolplats. Hos oss var planen att eleven skulle klara minst 8 betyg till sommaren och därmed vara behörig för studier på ett nationellt gymnasieprogram efter sommaren 2018. Hans skolgång har nu avbrutits. Han har tvingats flytta från kompisar, lärare och andra vuxna som han har lärt känna. Vi vädjar till er! Ta inte våra ungdomar ifrån oss!

De flesta av våra elever gör vad som helst för att stanna kvar i närområdet och därmed ha möjlighet att gå kvar i sin skola. Vi har elever som inte har någon fast bostad. De sover hos vänner eller där de blir insläppta. De har svårt att sköta sömn, kost och hygien. Men de kommer till skolan! Vi är våra elevers trygghet när de inte längre har tillgång till gode män eller socialtjänst. Vi och våra elever tvingas till desperata handlingar. Hur länge ska vi och våra elever orka?

Vi är naturligtvis glada över att regeringen kommit överens om att lägga fram ett lagförslag som kommer att stötta en del av våra elever. Ni kan lita på att vi, som alltid, kommer att göra vårt yttersta för att ta hand om dem som tack vare förslaget kommer att få möjlighet att studera vidare på gymnasienivå. Från vårt perspektiv innehåller förslaget dock en hel del som kommer att påverka arbetsmiljön negativt för personal och elever.

Vi förstår inte varför rätten att stanna i vårt land ska kopplas till skolgång. Vi förstår inte varför ett rikt land som Sverige inte kan säga att vi både har råd och ork att ta hand om dessa ungdomar villkorslöst. Än så länge orkar vi på vår skola, men vi har svårt att acceptera att ni tar dessa ungdomar från oss. Låt oss göra vårt jobb utan att oroa oss för åldersuppskrivningar, omflyttningar och utvisningar. Ta inte våra ungdomar från oss!

Ni har skapat en situation där vi som skolpersonal har hamnat i en mycket svår situation. Det finns enkla sätt för regering och riksdag att lösa detta arbetsmiljöproblem:

  • Stoppa alla utvisningar av ungdomar till dess att det nya lagförslaget har blivit verklighet.
  • Sluta med utvisningar till länder där det pågår väpnade konflikter.
  • Sluta med de rättsosäkra åldersuppskrivningarna.
  • Utvisa inte någon om det inte är ställt bortom rimligt tvivel att individen kommer att vara säker i mottagarlandet.


Cecilia Dufva, lärare i svenska som andraspråk
Cecilia Norgren, lärare historia och samhällskunskap
Björn Eriksson, lärare svenska och svenska som andraspråk
Sam Saidi, lärare i samhällskunskap och filosofi
Pierre Erlandsson, yrkeslärare
Ingrid Kilen Edvardsson, yrkeslärare
Kristin Hobert, yrkeslärare i vård- och omsorg
Anna Asp, lärare i svenska och religionskunskap
Maria Hjertzell, mentor för språkintroduktionsprogrammet
Johanna L Brandstedt, lärare elevstöd
Olena Ieromenko, elevassistent
Johan Karlsson, studie- och yrkesvägledare
Carina Gädda, lärare i samhällskunskap och historia
Elin Gawell, lärare i matematik
Hanna Bergendal, lärare i svenska som andraspråk
Anna Hultman, gymnasielärare matematik och fysik
Nathasha Berg, studiehandledare
Frida Levin, lärare i svenska som andraspråk
Carina Borggren, lärare i matematik och naturkunskap
Anna Karin Nilsson, lärare i bild
Marianne Häger, lärare i svenska som andraspråk
Mariann Miko, lärare i engelska
Sofie Lorichs, elevassistent
Isabella Qvarnström, lärare i svenska som andraspråk
Margareta Engström Inborr, mentor för språkintroduktionsprogrammet
Anna Andersson, mentor för introduktionsprogrammet och hantverksprogrammet
Cecilia Sandman, lärare i bild
Daniel Eyob, studiehandledare
Gun Kieser, lärare i matematik
Rosita Christensen, lärare i vård och omsorg
Pia Minati, lärare i svenska och svenska som andraspråk
Igor Kourinnoi, idrottslärare
Helén Ripås, yrkeslärare
Ola Sundberg Lax, kurator
Kenneth Strandberg, lärare idrott och hälsa
Anna-Karin Linusson, mentor
Pamilla Carlén, yrkeslärare
Sara Inborr, skolsköterska
Pål Eklund, elevassistent

Publisert: