ÅSIKT

Rädda liv – skicka bilderna utomlands

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Läkaren Jakob Ratz: Modern teknik är lösningen på mammografiproblemet

1 av 3 | Foto: JOHN FOXX IMAGES

Öppet brev till Socialminister Göran Hägglund:

En akut lösning på mammografi-

screeningsproblemet.

Ledande experter inom bröströntgen varnar för att bristen på mammografikompetenta röntgenläkare och mammografisjuksköterskor håller på att bli katastrofal.

Regeringens förslag att öka antalet utbildningsplatser på läkarlinjen är välkommet och välbehövt. Ett uppenbart problem är att tiden från det att en student påbörjar läkarutbildningen tills det han/hon är färdig specialist är minst 12 år. Även en dramatisk ökning av antalet utbildningsplatser kommer därför inte att lösa det akuta problem mammografin står inför i Sverige.

Den akuta bristen på mammografiexperter i Sverige kan lösas med hjälp av teleradiologin.

De tekniska framstegen inom radiologin har öppnat upp nya möjligheter för distansarbete. Digitaliseringen av röntgenbilden och utvecklingen av allt snabbare bredbandsuppkopplingar mot Internet, gör att det inte spelar någon roll om den tolkande radiologen sitter i rummet bredvid eller på andra sidan jorden. I USA skickas sedan flera år en stor andel av röntgenbilderna utomlands för tolkning, till exempel till Schweiz, Australien och Indien. Flera vetenskapliga studier stödjer teleradiologin. Tekniken är säker, väl beprövad och accepteras av ledande radiologiföreningar runt om i världen, däribland det världsledande American College of Radiology.

Region Skåne har precis upphandlat teleradiologiska tjänster som kommer att inledas redan under de kommande veckorna, på andra sidan Östersjön. Upphandlingen innebär ett omedelbart tillskott av radiologisk specialistkompetens till regionen.

Den medicinska kvalitén och patientsäkerheten bibehålls genom användandet av gemensamma internationella riktlinjer; European Guidelines for Quality Assurance of Mammography Screening. Gemensamma riktlinjer för tolkning av röntgenbilder och EUs erkännande av likvärdigheten av läkarexamen inom gemenskapen innebär att specialistkompetens inom EU nu är tillgänglig över gränserna.

Detta innebär i praktiken att en röntgenläkare i Köpenhamn eller Krakow kan tolka en mammografibild tagen i Lund eller Luleå. I delar av EU finns det dessutom mammografiexperter med ledig kapacitet. Om de arbetar i ett land med lägre kostnadsbas än Sverige kan bildtolkningarna även göras mer kostnadseffektivt än i Sverige.

Teleradiologin är naturligtvis inte lämplig för alla radiologiska undersökningar. Men för bl.a. mammografiscreening är den optimal; standardiserade undersökningar, väl definierade frågeställningar och en norm för angivande av svar.

De svenska mammografiexperterna kan istället för att lägga sin tid på traditionell screeningverksamhet fokusera på komplexa utredningar eller undersökningarna som kräver närhet till patienten. Istället för det katastrofscenario som svenska röntgenexperter nu varnar för kan Sverige fortsätta att vara ett föregångsland inom mammografi. Framförallt säkerställs kvinnors självklara och lagstadgade rätt till tidig diagnostisering av bröstcancer. För att klara den akuta bristen på tolkningskapaciteten behöver Sverige omedelbart tillskott av radiologisk specialistkompetens. Det är fullt genomförbart att tillhandahålla tolkningskapaciteten inom kort tid, eventuellt redan inom ett par veckor.

Teleradiologin är inte en fullständig lösning på något som själfallet är ett komplext problem. I kombination med andra långsiktiga satsningar förbättrar den dock dramatiskt utsikterna för de kvinnor som nu riskerar att stå utan diagnosmöjlighet.

Dagens debattör

Jakob Ratz

Legitimerad läkare,

Warszawa.

Verksamhets-

ansvarig för Medicinsk

diagnostik.