ÅSIKT

”Regeringen måste ta sitt ansvar för spritreklamen”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Robert Damberg och Anders Castberger: Man vet att alkoholreklam ökar konsumtionen, och att ökad konsumtion leder till ökade samhällsproblem

Foto: I Polen som har totalförbud mot spritreklam lanserades Vin & Sprits vodka Kron med hjälp av en tidning med samma namn.

Åtta av tio riksdagsledamöter (100 av 128 svarande) tycker inte att det är okej att Vin & Sprit kringgår svensk lagstiftning i sin alkoholreklam.

Det visar en undersökning som Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) gjort. Trots det politiska motståndet agerar statliga Vin & Sprit på ett tvivelaktigt sätt.

2004 tog Vin & Sprit fram en handlingsplan för ansvarsfull marknadsföring – företaget ska inte förekomma i politiska, religiösa eller pornografiska sammanhang. Trots det annonserade man för Absolut Vodka i fjolårets julinummer av amerikanska Playboy.

Vin & Sprit ska heller inte rikta sig till personer under 21 år, men under förra våren avslöjades att en gymnasieskola var sponsrad av spritjätten Maxxium, som ägs av bland andra Vin & Sprit.

Så trots att man enligt sin egen policy inte ska rikta sponsring mot ungdomar så gör man det. Samtidigt visar forskning att ungdomar som exponeras för alkoholreklam dricker mer än andra ungdomar.

På en del marknader råder det totalförbud mot alkoholreklam. Då hittar Vin & Sprit andra vägar, exempelvis genom produktplacering eller genom så kallad surrogatreklam. I Indien marknadsförs Absolut Vodka genom kläder. Plaggen görs i en begränsad upplaga med inspiration från vodkaflaskan.

Men det är inte bara i mindre utvecklade länder som Vin & Sprit tänjer på regelverket. I fjol använde sig Vin & Sprit av en otillåten vinannons i Aftonbladet, liknande snedsteg skedde även under 2005. I oktober dömdes därför företaget att betala 500 000 kronor i vite om de bryter mot reglerna igen. Vin & Sprit utnyttjar också att TV3 sänder från Storbritannien för att kringgå svensk reklamlagstiftning.

Samtidigt som staten sätter upp restriktiva lagar för att skydda medborgarna från alkoholreklam eftersom man vet att alkoholreklam ökar konsumtionen, och att ökad konsumtion leder till ökade samhällsproblem, gör ett statligt företag otillåten reklam.

Men regeringen ska inte sälja ut Vin & Sprit utan istället inta en aktiv ägarroll och göra Vin & Sprit till ett föredöme på marknaden. Regeringen måste våga vara ansvarsfulla ägare, det har de uppenbarligen riksdagens stöd för.