Debatt

Ohly lovar mer än han kan hålla

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Lars Ohly skriver på Aftonbladets debattsida att Vänsterpartiet vill minska de ekonomiska klyftorna i samhället, samtidigt som han påstår att Moderaterna vill öka dessa. Till skillnad från Lars Ohly ifrågasätter vi inte våra politiska motståndares vilja att göra samhället bättre. Det vi emellertid ifrågasätter är vänsterns förmåga att minska de ekonomiska klyftorna.

Vänsterpartiet utgjorde regeringsunderlag under en period då ekonomiska klyftorna ökade med 50 procent. Under vänsterns tid vid makten skickades 140 människor om dagen ut i förtidspension. Och under vänsterns tid vid makten användes sjukförsäkringen som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Politiken har nu förändrats. Under Alliansregeringens första tre år har antalet personer med förtidspension minskat med 50 personer om dagen, från 554 000 till 502 000. Antalet sjukskrivningar har halverats och de statliga satsningarna på rehabilitering har tiofaldigats.

Lars Ohly lovar mycket mer än han kommer att kunna hålla. Socialdemokraterna har redan accepterat stora delar av regeringens sjukförsäkringsreform, bland annat avskaffandet av den tidsbegränsade sjukersättningen, införandet av historisk sjukpenninggrundande inkomsten och förslagen i rehabiliteringskedjan.

Klyftan mellan Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag på socialförsäkringsområdet uppgår för närvarande till fem miljarder. Skillnaden mellan V och S är därmed mycket större än skillnaden mellan Alliansen och Socialdemokraterna.

Lars Ohly lovade nyligen att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ska presentera ett gemensamt budgetalternativ i samband med vårpropositionen. Det är nu 180 dagar kvar. Vi konstaterar att Vänsterpartiet i så fall måste skära bort 28 miljoner kronor av vallöften varje dag fram till att vänsterns gemensamma budgetförslag ska presenteras. Och detta bara på socialförsäkringsområdet.

Cristina Husmark Pehrsson, Socialförsäkringsminister

Gunnar Axén, Ordförande för socialförsäkringsutskottet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt