Mona – 2000-talets ledare

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Gertrud Sigurdsen: Problemen kan inte lösas med metoder från 1900-talet

Nya politiska utmaningar kräver partiledare i tiden. Mona Sahlin är en utomordentligt bra ledare för 2000-talets socialdemokratiska parti, skriver tidigare socialministern Gertrud Sigurdsen i ett svar till Erik Norelius.

Foto: Maria Östlin

Bäste Erik!

Vi har varit med länge Du och jag. Både i livet och i partiet. Du med Dina 80 och jag med mina 86 år. Det har hänt mycket under de åren. Vi minns båda klassamhället och fattigdomen. Vi har sett hur Sverige utvecklats till ett välfärdsland. Vi har upplevt flera partiordförande – Tage Erlander, Olof Palme, Ingvar Carlsson, Göran Persson och nu ­Mona Sahlin. Ja, vi minns också Per Albin Hanssons folkhemstanke.

Det är en fantastisk utveckling som skett under socialdemokratisk ledning. Vi lever i en värld som ständigt förändras, som ständigt står inför nya utmaningar.

Vi måste ha en politik som formas efter den verklighet som råder nu och inte den som rådde på 1900-talet. Likaledes måste vi ha en partiledning/partiordförande som lever i nuet.

Mona Sahlin är partiledare i en tid som inte liknar den tid som hennes företrädare levt i. Hon är en partiledare för 2000-talet och de utmaningar vi nu står inför.

Dagens problem kan inte alltid lösas med metoder vi använde på 1900­talet.

Framgångsreceptet

Det rödgröna samarbetet som nu håller på att ta form och som syftar till att bilda en koalitionsregering efter valet 2010 är inget som tidigare socialdemokratiska ledare har haft siktet inställt på inför ett val. Men nu är det en nödvändighet och möjlighet till framgång i kommande val.

Partiet saknar ett inre politiskt arbete säger Du. Då har Du inte nåtts av det intensiva rådslagsarbete som pågått under senare år och alla de förslag som medlemmar och sympatisörer fört fram.

För att inte tala om allt arbete som lagts ner i motioner till partikongressen.

Jag har själv trots min höga ålder varit med och format motioner om äldrepolitiken.

Jag startade min politiska verksamhet i socialdemokratiska ungdomsklubben och har sedan genom åren tillhört den av Dig förhatliga gruppen med ”tunga välbetalda uppdrag”.

Jag har varit ombudsman på LO, riksdagsledamot, statsråd, har suttit i partiets verkställande utskott och är nu vanlig medlem i flera socialdemokratiska föreningar där man också kan göra en insats efter förmåga. Den borgerliga alliansen är en verklighet och vi måste skapa en rödgrön allians som ett alternativ.

S, MP och V har tillsatt fem grupper som ska arbeta med jobb och ekonomi, klimat och miljö, välfärd och rättvisa, storstadens utmaningar och en rättvis och hållbar värld.

Resultatet av det arbetet ska presenteras våren 2010.

Varje parti formar sina valmanifest, men sen har man att utifrån det gemensamma arbetet att utforma en gemensam regeringsplattform som ska ge tydliga och långsiktiga besked inom centrala politiska områden.

Socialdemokraterna för sin del formar partiets politik vid partikongressen hösten 2009, som har föregåtts av ett omfattande rådslagsarbete på många områden och där många partimedlemmar ute i landet deltagit.

Partikongressen i höst blir ett avstamp för socialdemokratisk ­politik för de närmaste tio åren och sen litar jag på att partiordföranden och partiets VU kommer att få stort genomslag för den politiken i den röd­gröna koalitionsregeringen.

I en sådan värld och en sådan tid tycker jag och många, många med mig att Mona Sahlin är en utomordentligt bra ledare för 2000-talets socialdemokratiska parti.

Gertrud Sigurdsen

Publicerad: