Debatt

”Trollhättan är mer än Saab”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Ilija Batljan (S): Så vände vi trenden i Nynäshamn

Ilija Batljan
Ilija Batljan

DEBATT För fem år sedan drabbades Nynäshamn av en stor katastrof då var femte arbetstillfälle i kommunen försvann på 6-8 veckor. Ericsson och Försvarsmakten la ner sina verksamheter. Stora delar av vårt samhälle befann sig i chocktillstånd. I det läget valde vi att säga ett snabbt farväl till det gamla och titta på det nya. Vi valde att satsa på infrastruktur både vägar och järnvägar plus en ny hamn. Vi valde att profilera Nynäshamn som en framtidskommun och marknadsföra oss som en utmanare som vet vad den vill. Vi attraherade entreprenörerna till vår kommun samtidigt som vi besökte mer än 100 av våra befintliga företag på mindre än två månader för att diskutera hur vi från kommunens sida kan bidra till deras utveckling. Vi valde att satsa på underutvecklade områden som logistik och handel. Vi valde samarbete med vår största företag Nynas AB så att Nynäshamn har kommit att bli, och fortsätter utvecklas mot, ett viktigt centrum för specialoljeindustri i Sverige och i Nordeuropa. Idag har vi facit. Nynäshamn blev i slutet av år 2007 den kommunen som tre år efter nedläggningarna 2005 hade näst högsta ökningen (i jämförelse med alla Sveriges kommuner) av sysselsättning i den privata sektorn. Vi tillhör bland 30-tal kommuner i landet med snabbast befolkningsökning sedan 2005.

Vi fortsätter arbetet med att attrahera företag till Nynäshamn. Nynäshamns kommun främjar det lokala näringslivet genom att understödja stora investeringar. De pågår stora investeringar i bostäder, nya handelscentrum, AGA ska investera 1,3 miljarder kronor (efter en föredömlig snabb detaljplanering) på en terminal för flytande naturgas (projektet är ett samarbete med Nynas AB och Fortum). Ett nytt bolag som ska förbereda byggnation av vind- och vågkraftparker har startas i slutet av förra året. Överenskommelsen mellan Nynäshamns kommun och Vägverket om att två etapper av den nya fyrfiliga väg 73 ska öppnas under 2009 är genomförd: första etappen öppnade den 24 maj 2009 och den andra på 12 kilometer öppnade den 26 september 2009, nu återstår de sista 6-7 kilometrarna till Nynäshamn. Medan den nya motorväg 73 ska vara klar hösten 2010, fortsätter stora investeringar i utbyggnad av Nynäsbanan och utbyggnad av Stockholm – Nynäshamns hamn. Ny infrastruktur utgör en stark stimulans till Nynäshamns utveckling. Vad ska ni komma ihåg av allt detta?

Tillåt ingen kalla er för kriskommun. Satsa tillsammans med de andra företagen i kommunen stora som små på att skapa framtidstron. En bra infrastruktur, entreprenörskap och de människor som bor i Trollhättan är avgörande för Trollhättans framtid och inte SAAB. Trollhättan är inte SAAB. Den dagen när ni gör bedömningen att det inte blir någon SAAB kvar se till att förhandla hårt med bolagets ägare, att slås för de anställdas villkor och att SAAB försvinner så fort som möjligt så ni sliper någon dödhand över en fantastisk stad med fina utvecklingsmöjligheter.

Lycka till, ni klarar det.

Ilija Batljan, Kommunstyrelsens ordförande, Nynäshamn

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Samhälle

ÄMNEN I ARTIKELN

Samhälle