”Att medborgare smiter före i kön inte vårt ansvar”

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Catharina Elmsäter-Svärd, (M), svarar på kritiken

Pandemin av den nya influensan är en extraordinär situation som kräver extraordinära insatser. Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret och har därför tagit ansvaret för att alla i Stockholms län ska få vaccin. Kring detta förfarande råder politisk enighet. Därför är det minst sagt pinsamt när vänsterpartisterna Birgitta Sevefjord och Håkan Jörnehed, som sitter i landstingsstyrelsen, antingen inte vet om sitt eget ansvar eller försöker smita från det genom osakliga personangrepp.

Stockholms läns landsting har beställt vaccin till hela befolkningen. Vi har auktoriserat 500 vaccinatörer för att kunna utföra denna massvaccinering. Det innebär att vi har en överkapacitet.

Tyvärr har vi fått mindre vaccin än vad vi har kapacitet att vaccinera. Svårigheten ligger i att kunna arbeta flexibelt, då vaccinet levereras veckovis och vi inte vet exakt hur många doser som vi får från vecka till vecka. Ansvaret att leverera vaccin ligger hos leverantören. Givetvis är det en stor utmaning att få fram vaccin på denna korta tid. Klart är ändå att vi kommer att få vaccin till hela befolkningen.

I Stockholm har vi valt att följa Socialstyrelsens riktlinjer att i första hand vaccinera riskgrupper, gravida och sjukvårdspersonal, därefter barn och ungdomar, och slutligen friska vuxna. De prioriterade grupperna riskerar att drabbas hårdast av influensan, varför det var ett naturligt val för oss att vaccinera dem först. Detta har gjort att Stockholm ligger i mitten av Sveriges landsting när det gäller andel utförda vaccinationer. De landsting som valt att vaccinera barn och unga först har lyckats vaccinera fler eftersom dessa grupper bara behöver en halv dos.

Vår uppgift är att informera medborgarna om var och hur de kan få vaccin och vilka som kan vaccineras. Det är givetvis ett problem att somliga medborgare smiter före i kön, eftersom det sker på bekostnad av andra. Det är beklagligt, men Stockholms läns landsting ansvarar inte för enskilda människors beteende. Därför har det varit viktigt för oss att informera både via annonser och via Vårdguiden.

Vi samarbetar även med Röda Korset, Läkare i världen och med länets medborgarkontor för att informera om vaccineringen. Papperslösa och hemlösa får vaccinera sig kostnadsfritt precis som alla andra.

Det här är första gången vi gör en så pass omfattande massvaccinering. Vi kommer därför att göra en grundlig utvärdering och lära oss att bli ännu bättre till nästa gång. Det ligger i allas intresse att ta lärdom av våra erfarenheter från denna massvaccinering.

Catharina Elmsäter-Svärd, (M), Landstingsstyrelsens ordförande

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN