Debatt

Vi ska bli bättre på att skydda kvinnor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. Polisen vill se fler anmälningar och utreda brotten mer effektivt. Det ska inte spela någon roll var du bor, du ska alltid få ett lika bra bemötande. Därför har vi påbörjat en ny utbildning av utredare och av personal i yttre tjänst. I höst genomför vi en informationskampanj riktad till allmänheten, skriver rikspolischef Bengt Svenson.

Hemmet är den farligaste platsen för kvinnor. Många brott som sker där kommer aldrig till polisens kännedom. Om brottet trots allt anmäls står ofta ord mot ord och inte sällan saknas ögonvittnen och teknisk bevisning. (Bilden är arrangerad.)Foto: KATRIN JAKOBSEN

Aftonbladets artiklar om de 153 kvinnor som dödats av sina män under 2000-talet skildrar ett samhällsproblem som rör oss alla. Det är upprörande att se bilderna på de kvinnor som inte varit sedda, hörda och uppmärksammade.

Vi inom polisen ska göra vårt yttersta för att bekämpa alla former av våld mot kvinnor. Nyligen har vi har fått regeringens uppdrag att intensifiera våra insatser för att fler brott ska anmälas och för att fler anmälda brott ska klaras upp.

Att utreda våld i nära relationer kan vara svårt. Många brott kommer aldrig till polisens kännedom. Om brottet trots allt anmäls står ofta ord mot ord och inte sällan saknas ögonvittnen eller teknisk bevisning.

För att lyckas bättre med att utreda dessa brott måste vi vidta en rad åtgärder redan vid en första anmälan om brott.

Färsk forskning från Brottsförebyggande rådet och studier vid våra polismyndigheter visar att de främsta framgångsfaktorerna för att klara upp fler brott mot kvinnor är att:

Det är också viktigt att utredningsarbetet är på samma nivå i hela landet. Det ska inte spela någon roll var du bor, du ska alltid få ett lika bra bemötande.

Mot den här bakgrunden har vi inom polisen arbetat fram en gemensam nationell handbok mot brott i nära relationer och vi har påbörjat en ny utbildning av personal i yttre tjänst och utredare. Syftet är att vi ska göra bättre utredningar så att fler brott klaras upp.

Det är även viktigt att uppmärksamma de många barn som upplever och bevittnar våld i sin vardag. De behöver stöd och hjälp. Polisen arbetar därför fram nationella riktlinjer för hur samverkan kring barn som misstänks vara utsatta för brott ska bedrivas. Vi måste bli bättre på att se barnen som lever i dessa familjer. Barn som bevittnar våld är brottsoffer.

Flera av de kvinnor som porträtteras i artikelserien var inte bara i behov av stöd utan också av konkret skydd mot sina män. Så ser det ofta ut. Polisen arbetar därför med att utveckla och effektivisera det lokala personsäkerhetsarbetet. Vi tar fram riktlinjer och en handbok för personsäkerhetsarbetet och vi prövar ett nytt tekniskt skyddspaket vid flera polismyndigheter.

Fler brottsutsatta måste orka fullfölja sin anmälan. I dag är det många som inte ens anmäler detta grova brott. Därför kommer polisen under hösten att gå ut i en informationskampanj riktad till allmänheten. Syftet är att öka anmälningarna och minska mörkertalet.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Vi har alla, både myndigheter och privatpersoner, ett ansvar för att motarbeta våldet.

I dag görs mycket bra arbete inom polisen men vår ambition är att bli bättre. Vi vill att fler brott ska anmälas och vi arbetar för att kunna utreda brotten effektivare.

Trygghet i hemmet är en förutsättning för ett tryggt samhälle.

Bengt Svensson

Publisert: