Sänkta löner och höjda hyror är inte lösningen

Debattörerna: Att försvaga löntagares och hyresgästers inflytande får inte bort arbetslöshet och bostadsbrist

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu höjs röster som vill utmana den svenska modellen på arbets- och bostadsmarknaden, och som i varierande grad, skulle urholka anställningstryggheten, pressa ner lönerna och ta ifrån hyresgästernas deras kollektiva förhandlingsrätt över hyrorna, skriver Karl-Petter Thorwaldsson och LO Marie Linder.
Nu höjs röster som vill utmana den svenska modellen på arbets- och bostadsmarknaden, och som i varierande grad, skulle urholka anställningstryggheten, pressa ner lönerna och ta ifrån hyresgästernas deras kollektiva förhandlingsrätt över hyrorna, skriver Karl-Petter Thorwaldsson och LO Marie Linder.

Den regering som tillträder när talmansrundorna är över, tar över ett land där ekonomin går bättre än på mycket länge. Men det går inte bra för alla. För bakom de goda siffrorna gömmer sig en annan verklighet, där många av våra medlemmar lever sina liv.

Det är våra medlemmar som vårdar anhöriga i hemmet när välfärden inte räcker till. Det är de som har otrygga anställningar och som saknar de pengar, kötider och kontakter som idag krävs för att få en bostad.

1990-talskrisen lade grunden till en finanspolitik där staten lämnade över stora investeringsbehov till marknaden och där arbetslöshetsbekämpning inte längre prioriterades.

Den trygghet som vi historiskt kämpade till oss på arbets- och bostadsmarknaden uppkom inte av sig själv. Det var bara genom vår gemensamma styrka som förhandlande parter gentemot starka ägarintressen som vi kunde upprätthålla goda villkor för löntagare och hyresgäster.

1990-talskrisen lade dock grunden till en finanspolitik där staten lämnade över stora investeringsbehov till marknaden och där arbetslöshetsbekämpning inte längre prioriterades. Sedan dess har vi fått vänja oss vid avsevärt högre arbetslöshet och en omfattande bostadsbrist.

Nu höjs röster som vill utmana den svenska modellen på arbets- och bostadsmarknaden, och som i varierande grad, skulle urholka anställningstryggheten, pressa ner lönerna och ta ifrån hyresgästernas deras kollektiva förhandlingsrätt över hyrorna. Modellen med starka parter som förhandlar på någorlunda jämlika villkor ses som störningar i vad som annars skulle vara en perfekt marknad.

Men marknaden är inte perfekt. Och ännu mer av marknad är ingen lösning. Att försvaga löntagarnas och hyresgästernas gemensamma inflytande över lönebildning och hyressättning kommer inte att få bort arbetslöshet och bostadsbrist. Däremot leder det till sänkta löner och höjda hyror, det vill säga sänkt levnadsstandard för 1,5 miljoner LO-medlemmar och tre miljoner hyresgäster.

Därför vill vi nu se en ny färdriktning i den ekonomiska politiken, med ökade samhällsinvesteringar i bostäder, infrastruktur och välfärd.

Det är dags att vi lämnar 1990-talet bakom oss en gång för alla. Men det går inte heller att
drömma sig tillbaka till tiden innan dess. De rörelser som vi representerar har aldrig varit
intresserade av att bara säga nej och bevara det som vi har uppnått. Vi har alltid kämpat för moderna lösningar som förbättrar livet för vanligt folk. Därför vill vi nu se en ny färdriktning i den ekonomiska politiken, med ökade samhällsinvesteringar i bostäder, infrastruktur och välfärd.

Vi driver på varsitt håll frågor som kan förbättra våra medlemmars arbetsliv och villkor på
bostadsmarknaden. LO har pekat på behovet av en ekonomisk politik som förenar full
sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi. Hyresgäströrelsen har föreslagit ett investeringsprogram i bostäder och infrastruktur, där staten garanterar lån till överkomliga räntenivåer.

Under kommande mandatperiod kommer vi att på varsitt håll driva frågor som har det gemensamt att våra medlemmars arbetsliv och villkor på bostadsmarknaden förbättras.

  • Investera i vår gemensamma infrastruktur. Statens nyinvesteringar i trafikinfrastruktur bör öka till en procent av BNP.
  • Motverka otrygga, tidsbegränsade anställningar. Tillsvidareanställning på heltid ska vara norm på svensk arbetsmarknad.
  • Värna den svenska modellen. I Sverige ska alla ha en lön som det går att leva på. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla i Sverige.
  • Bygg minst 30 000 hyresrätter varje år. Utveckla investeringsstödet och inför statliga topplån till bostadsbyggande.
  • Renovera så att människor har råd att bo kvar. Utöka ROT till hyresrätten och inför skattefria underhållsfonder.
  • Värna den svenska modellen på hyresbostadsmarknaden och hyresgästernas kollektiva förhandlingsrätt. Nej till marknadshyror.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE