Wikström underdriver vårdens utmaningar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från Cecilia Widegren (M) om flyktingkrisen och vården

REPLIK. Det är ett pressat läge i vården och vi förbereder insatser, skriver ansvarigt statsråd. Det är att kraftigt underdriva utmaningarna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, varnar för risker för ”liv och hälsa, begynnande undanträngningseffekter samt samhällets funktionalitet”. Det betyder i klartext att patienters behov och hälsa nu riskeras.

I onsdags kallade därför riksdagens socialutskott till extra insatt möte. Det är ett allvarligt läge men även extraordinärt. Det var planerat till den 8 december men blev tidigarelagt, nu än mer angeläget att få ansvariga myndigheter, som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samt Sveriges kommuner och landsting på plats samtidigt. SKL beskriver situationen: ”Under den extrema situation som råder går det dock inte att fullfölja lagstiftningen”, och överlämnade en lista med 47 krav på förändringar.

Sjukvårdsministerns enda lösning är den extra miljard som regeringen ska använda till allt och alla nästa år inom hälso- och sjukvården. Alla utom statsrådet är oroliga för att detta inte ska räcka. Läget är akut och det blir allt mer ansträngt. Fortfarande är största utmaningar att korta väntetider och säkra långsiktiga kompetensförsörjningen nationellt. Inför dessa utmaningar står regeringen tomhänt på förslag. Det är ytterst allvarligt.

Därför har även riksdagens socialutskott till tisdag, den 1 december, kallat in ansvarigt statsråd, Wikström (S). Nu krävs aktivitet och ledarskap. Dags att agera, Wikström.

Cecilia Widegren,

riksdagsledamot (M)

Socialpolitisk talesperson

ARTIKELN HANDLAR OM