Debatt

Vi satsar på mervärde – inte på låga priser

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från MP om mjölkbönder

Stina Bergström (MP).

REPLIK. Magnus Oscarsson (KD) beskriver hur vi i tio år sett nedlagda mjölkgårdar och igenväxande landskap. Men han verkar glömma bort att KD haft regeringsmakten i åtta av dem och skyller i stället mjölkkrisen på Miljöpartiet.

Vi i Miljöpartiet tänker dock inte skylla KD. I stället ser vi orsaker som låga ersättningar till lantbrukare, ökad konkurrens med andra EU-länder, slopade mjölkkvoter, brist på ursprungsmärkning och minskade exportmöjligheter.

Miljöpartiet vill värna svensk produktion av livsmedel eftersom våra livsmedel generellt är klimat- och miljövänliga, har en hög livsmedelskvalitet, ett starkt djurskydd och låg antibiotikaanvändning. Betande kor bidrar till dessutom till artbevarande och till en levande landsbygd. Vi slår vakt om miljö- och djurskydd och vill stärka Sveriges konkurrenskraft med dessa mervärden.

KD vill i stället försvaga skyddet för djur och natur vilket är en riskabel väg att gå. Utöver sämre villkor för djuren riskerar förslag som till exempel begränsat beteskrav att ge lägre lönsamhet. Betande kor är friskare, producerar mer mjölk och motiverar konsumenter att köpa svenskt.

Sverige kommer dessutom att ha mycket svårt att konkurrera med lågt pris. Svenska bönder har dyrare foderproduktion, dyrare arbetskraft och högre byggnadskostnader - oavsett vilka miljö- och djurskyddskrav vi ställer.

Sverige är ett föredöme med vår mjölkproduktion genom våra mervärden. Låt oss fortsätta satsa på kvalitet. Det gynnar djurvälfärd, miljön och svenska mjölkbönder.

Stina Bergström (MP)

Riksdagsledamot, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Miljöpartiet

ÄMNEN I ARTIKELN

Miljöpartiet

Magnus Oscarsson